Cevheri, ÇSGB Bütçe Görüşmelerinde Konuştu

Cevheri, ÇSGB Bütçe Görüşmelerinde Konuştu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali CEVHERİ’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2018 yılı bütçesi görüşmelerinde konuştu.

19 Kasım 2017 - 01:00

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali CEVHERİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2018 yılı bütçe görüşmelerinde Sosyal devlet olmanın gereği, Sosyal Adalet ilkeleri doğrultusunda vatandaşlarına eşit hizmet götürmek, bütün vatandaşlarını sosyal güvence şemsiyesi altına alarak, yarına yönelik endişelerini izale yapacaktır. İnsanoğlu fıtratının gereğini istikbal-i hayat endişesi taşımaktadır. Bundandır ki günümüzde önemli bir kesim iş alanı olarak özellikle kamu sektörünü tercih etmekte, kendini devletin güvencesi altına almak istemektedir.

AK Parti hükümetlerimiz döneminde de meydana gelen ekonomik büyüme sayesinde, meydana gelen gelir artışına bağlı olarak oluşan refah artışı, sosyal yardım programları aracılığı ile toplumun tüm kesimlerine özellikle dezavantajlı kesimlere ulaştırılmaya çalışıldı ve halen de çalışılmaktadır.Sosyal yardımlar alanında reform olarak niteleyebileceğimiz birçok yeni uygulama hayata geçirilip, aynı zamanda sosyal yardım hizmetleri çeşitlendirildi. Bu kapsamda 2018 yılı bütçemizden sosyal harcamalar için ayrılan kaynak miktarı 50,8 milyar liraya çıkarılmış bulunmaktadır. Bu tutar, 2018 yılı bütçesinin %6,7’sine denk gelmektedir. Oysa bu oran 2002 yılında %1,3 olup, ayrılan kaynak ise 1,6 milyar lira idi.

Bu sosyal yardımların çeşit ve miktarlarına baktığımızda,

Sıra        SOSYAL DESTEKLER         Tutar Milyar TL

1             Ödeme Gücü Olmayanların Prim Giderleri          8,2

2             Engelli Evde Bakım          6,4

3             65 Yaş Üstü Ve Engelli Aylıkları 5,9

4             Şartlarına Nakil Desteği 1,2

5             Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardım 0,9

6             Sosyal Ve Ekonomik Destek Ödemeleri                0,9

7             Doğum Yardımı 0,6

8             Muhtaç Asker Aileleri Yardım    0,2

9             Koruyucu Aile Ödemeleri            0,1

                TOPLAM              24,4

2018 yılında;

Ödeme gücü olmayan yaklaşık 9,4 milyon vatandaşımızın sağlık giderini karşılamak amacıyla 8.2 milyar lira

505 bin engelli vatandaşımızın evde bakımına destek amacıyla 6,4 milyar lira

65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma muhtaç engelli vatandaşlarımız ve engelli

Vatandaşlarımızın yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 1,2 milyon vatandaşımız için, 5,9 milyar lira

Şartlı nakit desteği programında 1,2 milyar lira

Ekonomik yoksulluk içinde olan yaklaşık 114.000 çocuk ve gencimizin aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 934 milyon lira

Eşi vefat etmiş Kadınlara yönelik düzenli nakdi yardım programı için 894 milyon lira

Yaklaşık 1.2 milyon kişiye Doğum yardımı için 571 milyon lira

Muhtaç asker ailelerine yardım programı kapsamında 196 milyon lira

Korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımızın sağlık gelişimleri için ihtiyaç duydukları sağlık sıcak aile ortamını sağlayabilmek amacıyla uyguladığımız koruyucu aile modeli için 104 milyon lira

Öksüz, yetim ve asker çocuklarına yapılan yardım kapsamında 69 milyon lira kaynak ayrılmış bulunmaktadır.

Son 2 yıl içinde önemli ölçüde artırılan reel sektör destekleri için ayrılan 37 milyar TL'lik kaynağın %54,86 oranı yani 20,3 TL'lik tutarı Sosyal Güvenlik Primi desteklerine ayrılmaktadır.Bu arada asıl amacı yurtiçi tasarruf oranı artırarak, bu tasarrufu yatırma dönüştürüp, yüksek büyümeyi hedefleyen önemli projelerden biri de 2013 yılı itibari ile geçiş yapılan ‘Bireysel Emeklilik Sisteminde’ doğrudan devlet katkısıdır.

AK Parti hükümetlerimiz döneminde Sosyal Güvenlik sistemimizde önemli aşamalar kaydettik.Daha önce değişik isimler adı altında Sosyal Güvenlik alanındaki kurumlar tek bir çatı altında birleştirildi.Ayrıca bütün vatandaşlarımızı Sosyal Güvenlik koruması altına alabilmek için ‘Genel Sağlık Sigortası’ hayata geçirildi. 2018 yılı bütçemizden sosyal güvenlik kurumlarına yapılacak transferler ise 136 milyar TL olarak öngörülmektedir.2018 yılında ‘Bireysel Emeklilik Sisteminde’ bütçeden aktarılacak devlet katkısı tutarı 4 milyar TL'ye yükseltilmektedir. Bununla birlikte 2018 yılı sonu itibarı ile bütçeden karşılanacak devlet katkısı tutarı toplamda 15,8 milyar liraya ulaşmış olacaktır.

Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı, Eylül ayı itibariyle 6,8 milyon kişiye, birikmiş fon tutarı ise, devlet katkısı dahil 73,1 milyar liraya ulaşmıştır. Diğer yandan 2017 yılında yürürlüğe konulan ‘Otomatik Katılım Sistemi’ bireysel emekliliğin kapsamı genişletilmiş, bu kapsamda Eylül ayı itibarıyla otomatik katılım sistemindeki katılımcı sayısı 3,3 milyon kişi ve biriken fon tutarı ise 1,2 milyar liraya ulaşmıştır.

AK Parti hükümetimiz 2002 yılı sonundan bu yana kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin mali ve sosyal haklarında çok ciddi iyileştirmeler sağlanmış bulunmaktadır. Amaç çalışanlarımızın ve emeklilerimizin Hayat standartlarını artırmak ve çıtayı sürekli yükseltmektir. Bu düşünceyle 2002-2017 Eylül dönemlerinde kamu görevlileri ile emeklilerimizin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artış sağlanarak, çalışanlarımız enflasyona ezdirilmemiştir.

Bu doğrultuda aile yardımı ödeneği dahil, en düşük memur maaşı

Sıra        Çalışan Kesim    Yıl

2002      Yıl

2017      Artış

Oran%

1             Aile yardımı Ödeneği (En Düşük Memur Maaşı)               392         2.721     594

2             Aile yardımı Ödeneği dahi (Ortalama Memur Maaşı)      578         3.277     467

3             En Düşük Memur aylığı 377         1.871     397

4             EnDüşük SSK Emekli Aylığı           257         1.485     478

5             En Düşük Bağ-Kur Emekli Aylığı 149         1.330     794

6             Endüşük Bağ-Kur Çiftçi Emekli Aylığı       66           1.057     1.506

7             65 yaş aylığı        24           251         927

yukarıda görüldüğü gibi çalışanlarımız, emekli aylıkları ve 65 yaş aralığında %397 ile 1.506 oranları arasında artışlar sağlanmıştır.Ancak 65 yaş aylığında da çok ciddi bir oranda artış sağlanmasına rağmen hiçbir geliri olmayan bir yaşlımız için günlük 8,36 tl' düşmek de, günlük 10 TL’yi bile bulunmamaktadır.Günlük 8,36 tl'ye bir insanın yaşaması içinmümkün olmayan,hatta gayri insani bir tutardır.Bunun acilen ve önemli ölçüde artırılması için gayret sarf ederseniz, yaşlılarımızdan çok dua alırsınız.

Bakanlığımızın en önemli kurumlarından biri olan SGK, Sosyal Sigortalar ile genel sağlık sigortası (GSS) bakımından kişileri güvence altına alarak, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, adil, etkin, kolay erişilebilir, kendini yenileyen aynı zamanda finansal açıdan da sürdürülebilir son teknoloji ile hizmet veren Sosyal Güvenlik sisteminin yürütülmesi amacı ile kurulmuştur. Bugün SGK 79 milyon kişiye (% ülke nüfusunun 98.8’ ne) hizmet sunulmaktadır bu büyüklüğü ile Avrupa'da Almanya'dan sonra en büyük ikinci kurum olma niteliğini taşımaktadır.

2017 yılı SGK sağlık harcamalarına

Sıra        SGK Sağlık Harcamaları  Tutar

1             İlaç         23.523

2             Reçete Hizmet bedeli    359

3             Tedavi  49.580

4             Diğer Giderler (Optik, Tıbbi Malzeme, Yolluklar)               555

                TOPLAM Sağlık Harcamaları        74.017

Baktığımızda 74.017 milyar lira ödeme yapıldığını görmekteyiz.

Sözlerimin başında ülkemizde çok büyük bir kitlenin Sosyal Güvenlik şemsiyesi altında olduğunu ifade etmiştim.

TUİK 2016 istatistik verilerine göre

SSK (4-1/a)                                        : 15.911.867

Bağkur (4-1/b)                                 :   2.902.796

Emekli Sandığı (4-1/c)                   :   2.961.493

Özel Sandık                                       :      141.343

Toplam                                                : 21.776.136

Tablo:4

Kişi Sosyal Güvenlik kapsamında aktif olarak çalışmaktadır. Diğer bir istatistik verilerine baktığımızda yani SGK bünyesinde emeklilerimize baktığımızda ise

SSK (4-1/a)                                        : 7.342.472

Bağkur (4-1/b)                                 : 2.579.196

Emekli Sandığı (4-1/c)                   : 2.113.224

Toplam                                :12.034.892

Sosyal Güvenlik kapsamında maaş almaktadırlar

Türkiye'nin çalışma hayatı ile ilgili birtakım istatistiki bilgileri verdikten sonra, şimdi de ilim olan Şanlıurfa'nın çalışma hayatı ile ilgili bir takım bilgileri vermek istiyorum.Er ve Erbaşların GSS (Genel Sağlık Sigortası) alınması ve muhtarlarımızın primlerinin devlet tarafından karşılanmasına yönelik düzenlemenin hayata geçirilmesinden dolayı şahsınızda, bakanlığınıza ve hükümetimize şükranlarımı sunarım.

Şanlıurfa SGK’dan aldığım en son verilere göre;

Sıra        Alan       Kişi Sayısı

1             Nüfus   1.940.627

2             İşyeri Sayısı        113.316

3             4-a Sigortalı Sayısı            146.958

4             4-b Sigortalı Sayısı           50.285

5             4-c Sigortalı Sayısı            50.150

6             Toplam Sigortalı               247.393

7             Genel Sigortalı Sayısı      706.032

Size arz etmekte önemli gördüğüm birkaç husus bulunmaktadır.Eşi vefat etmiş dul bir bayan SGK dan aylık 275 TL dul maaşı almaktadır.Şayet bulduğu annemizin bir oğlu varsa ve bu genç kardeşimiz askere gidince ailesine 275 TL asker yardımı yapılması gerekmektedir. Ancak anne 275 TL dul maaşı aldığı için kendisine asker maaşı ödenmiyor, anneye ya asker maaşı alırsın ya da dul maaşı alırsın deniliyor. Aslında bu annemiz çocuğu askere gittiği için maddeten bir gelirden mahrum olduğu gibi, aynı zamanda askere giden çocuğun masraflarına da katlanarak katlanmak zorunda kalmaktadır. Doğrusu bu anneye 2 maaşında verilmesidir, çünkü daha 2 maaşım toplamı 550 TL etmektedir. Bu hususun düzeltilmesini istirham ediyoruz.

Bir diğer husus bölgemizde çok eşlilik yoğun bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Tabii haliyle resmi nikah ancak bir eşle kıyılmak ta bu da genelde ilk eş olmaktadır. Diğer eşler ise dini nikahla evlenmektedirler. Koca öldüğünde resmi nikahlı eş şayet koca memur ise, maaşa bağlanmakta, varlığı varsa varlığın 1/4’ünü almakta, ama dini nikahlı eş her şeyden mahrum kalmaktadır. Eğer vefat eden koca dini nikahlı eşine ayrıca bir varlık bırakmamışsa, dul ve geliri olmayan bu kadının mevsimlik tarım işçiliği dışında bir şansı yoktur. Hiç olmazsa bu durumdaki kadınlara da bir dul maaşının bağlanması insani olur.

Mevsimlik tarım işçileri noktasında duyarlılığınızı biliyorum. Bakanlığınızın günlerinde mevsimlik tarım işçileri için birlikte Polatlı İlçesine gitmiştik. Sorunlarını iyi biliyorsunuz. Bununla ilgili bir takım kararlarda alında, inanıyorum ki bakanlığınız döneminde bu insanlarımızın yaşadıkları sorunları asgari düzeye iner.

•             .Ayrıca yaşlılık maaşı hem erkekler ve hemde kadınlar için 65 yaştır.Ancak bölgemizde kadınlarımız daha erken yıprandığı için bu yaş sınırını kadınlarımızın lehine 60 olursa kadınlarımızın mağduriyeti giderilmiş olur.

•             Şanlıurfa'da 1.903.671 kişi Sosyal Güvenlik kapsamında olup, bunu 1.940.627 kişilik nüfusa oranladığımızda %98,1’e tekabül etmektedir.

•             Sosyal Güvenlik kapsam dışı olan sayı ise 36.956 kişi olup, toplam nüfusun %1.9’nu oluşturmaktadır.

•             Pasif emekli sayısı ise 66.357 olup, toplam nüfusun %3,4 olup, nüfusa göre yüksek bir oran olmaması olumlu görülmektedir.

•             Ancak 247.393 kişi olan aktif çalışan sayısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının 883.889 olup, toplam nüfusun %45,5’unu oluşturması gayet büyük bir yük olarak karşımıza çıkmaktadır.

•             Yine burada dikkatimizi çeken bir diğer husus ise, primi devlet tarafından ödenen kişi sayısının 646.797 olup, toplam nüfusun %33,3’ünü oluşturması bir handikap olarak karşımıza çıkmaktadır.

•             Primini kendisi ödeyen 59.235 kişi olup, bu da toplam nüfusun %3,1’ini oluşturmaktadır. Gerek primi devlet tarafından ödenen ve gerekse kendisi ödeyen kişileri topladığımızda Toplam GSS kapsamındaki kişi sayısı 706.032 olmaktadır. Bu da Toplam nüfusunun %36,4’ne tekabül etmektedir

Çölyak hastalığı ile ilgili bir hususu ifade etmekte fayda buluyorum. Bakanlığımıza bağlı SGK, 5-18 yaş arasındaki çocuklar için ÇÖLYAK HASTASI raporuna istinaden 80 ile 120 TL arasında aylık ödeme yapılıyor. Takdir edersiniz ki, bu tutarlar çok yetersizdir. Bu tutarların en az %50 oranında artırılması Çölyak hastaları için önem arz etmektedir. Bu arada Çölyak Araştırma Komisyonu olarak 8. toplantımızı Şanlıurfa'da yapmaktayız, bir farkındalık oluşturması açısından gayret ediyoruz. Ayrıca Şanlıurfa olarak Türkiye'de bir ilki başlattık. Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çölyak Derneği arasında bir protokol yaparak ortaöğretimdeki 5-12 yaş arasındaki çocuklarımızı çölyak taramasından geçireceğiz.

Sözlerime burada son verirken bütçenizin emek kesimi başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Sözleri ile konuşmasına son verdi.(Şanlıurfa 63 Haber)

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Urfa'da Aşiret Lideri 24’üncü Çocuğunu Evlendirdi
Urfa'da Aşiret Lideri 24’üncü Çocuğunu Evlendirdi
Urfa'daki Kazada Büyük Faciadan Dönüldü
Urfa'daki Kazada Büyük Faciadan Dönüldü