Cevheri’den Urfa’nın Ulaşım Ağı ile İlgili Önemli Konuşma

Cevheri'den Urfa'nın Ulaşım Ağı ile İlgili Önemli Konuşma

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali CEVHERİ’nin Şanlıurfa’nın ulaşımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

04 Kasım 2017 - 17:34

Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali CEVHERİ’nin Şanlıurfa’nın ulaşımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali CEVHERİ, Öncelikle Bakanlık bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. Osmanlı döneminin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşanın, karayolculara düstur olan ‘Gidemediğin yer, senin değildir.’ sözü ile başlamak istiyorum. Memleketimizin her köşesini ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirmek için çalışan başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Genel Müdürümüze, Mühendislerimize, yol işçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Karayollarının tarihine bakıldığında1925 yılında yürürlüğe giren Yol Mükellefiyeti kanunu ile günlük (50 krş x 15 gün =7,5 TL ) getirilmiş ve bu bedeli karşılayamayan halkımız adeta zorla çalışmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu ise halkımızın uzun süre unutamadığı bir angarya olmuştur.

Yine 1949 yılına gelindiğinde

Ankara’dan; İstanbul’a 18 saate,

Ankara’dan; Samsun’a  20 saate,

Ankara’dan Zonguldak’a 14 saate,

Ulaşılabiliyordu. Bu saatler göre Ankara’dan Şanlıurfa’ya herhalde 48 saate ulaşılabiliyordu. 1949’da 1 günü bulan ulaşımı, artık dakikalara varan süre ile ulaşabiliyoruz.Türkiye AK Parti iktidarında Karayolları bakımından adeta devrim yaşamıştır.

Mevcut karayolu ağımıza baktığımızd; (3 Kasım2017)

Otoyol                                                                 :  2.622 km

Devlet Yolu                                                       :31.067 km

İl Yolu                                                                  :33.809 km

TOPLAM                                                             :67.498 km

Yol ağımız bulunmaktadır.

31.12.2002 (km)               3.11.2017 (km)

Otoyol  1.714     2.622

Devlet Yolu        31.318   31.067

İl Yolu    30.050   33.809

TOPLAM              63.082   67.498

Ancak asıl büyük değişim bölünmüş yol ağında gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Bölünmüş Yol Ağı           

                .Ocak.2003 (km)              2017 yıl Sonu (km)

Otoyol  1.714     2.622

Bölünmüş Devlet ve İl Yolları      4.387     23.415

TOPLAM              6.101     26.037

Görüldüğü gibi bölünmüş yol ağında %426’lık bir artış meydana gelmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda; 67.498km yol ağı mevcuttur. Cumhuriyet tarihinin en büyük karayolu yapım seferberliği ile son 9 yıl içinde yol ağının 15.000 km fazlası bölünmüş yol haline getirilmiştir. 2023 yılında 36.500 km bölünmüş yola ulaşma hedefi için çalışmalar aynı şevkle devam edilmesi onur vericidir. 2003 yılından itibaren bölünmüş yolların yapılması ve yollarımızın işletme performansının artırılması sonucu sağlanan kesintisiz trafik akışıyla, seyahat eden vatandaşlarımız hem zaman hem de akaryakıt tasarrufu sağlamıştır.  15.126 km bölünmüş yol ile yıllık; seyahat suresinde kısalmalardan 5 milyar 667 milyon TL, akaryakıt tasarrufundan 3 milyar 669 milyon TL olmak üzere, toplam 9 milyar 336 milyon TL ekonomik fayda sağlanmıştır.

Ancak 2003-2016 döneminde yapılan 144 Milyar dolarlık yatırımın sağladığı tasarruf 11 Milyar dolardır.

Türkiye’nin Ulaştırma Altyapısı yatırım harcamalarının GSYİH’ye oranında örnek 15 ülke arasında 2002 yılında 14. Sırada iken, 2015 yılında Çin, Hindistan, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve İngiltere’den sonra 7. sıraya oturması gurur vericidir.

Diğer gurur verici bir gelişmede Demiryolu ağında meydana gelmiştir.

Demiryolu Ağı   2002 (km)           2017 (km)           Değişim Oranı %

Demiryolu          10.959   12.573   14%

Yüksek Hızlı Hat                0             1.213    

Sinyalli Hat          2.449     5.462     123%

Elektrikli Hat      2.122     4.350     104%

TOPLAM              15.530   39.128   251%

Yenilenen Demiryolu hattı 10.230 km olup, mevcut demiryolu hattının yaklaşık %90’ı yenilenmiştir.

Değerli Bakanım; bakanlığınız olarak Karayolunda, Demiryolunda Havayolunda, liman ve Denizyollarında ve PTT hizmetlerinde gerçekleştirmiş olduğunuz devrim niteliğinde ki hizmetleri sayarak bitiremediniz.

Ben il’im olan Şanlıurfa için önem arz eden özellikle karayolu ve demiryolundan bahsedeceğim.

Şanlıurfa’nın toplam yol ağı 1.371 km olup,

SATIH CİNSLERİ                Otoyol  Devlet Yolu        İl Yolu    TOPLAM

                km         %            km         %            km         %            km         %

BSK

Bitümlü Sıcak Karışım     146         100         233,7     52,3       12,5       1,9          452,2     33

SATHİ KAPLAMA             …            …            263,3     46,9       577,5     87,1       840,8     61,3

STABİLİZE            …            …            …            …            50           7,5          50           3,6

TOPRAK YOL      …            …            2             0,4          13           2             15           1,1

DİĞER YOLLAR  …            …            3             0,5          10           1,5          13           0,9

TOPLAM              146                        502         …            663         …            1371      …

Bunun;

 

BSK(Bitümlü Sıcak Karışım)                         452,2 km

SK (sathi kaplama)                                                         840,8 km

Stablize                                                                                                50,0 km

Toprak Yol                                                                           15,0 km

Diğer Yollar                                                                         13,0 km

TOPLAM                                                                            1.371 km

Değerli Bakanım; Şanlıurfa 19.000 km2’yi aşan coğrafyası 1.942.000 kişilik nüfusu, 524.000 kişilik Suriyeli nüfusu ile büyük bir ildir.

Şanlıurfa bulunduğu coğrafi konum gereği İpek Yolu üzerinde bulunduğundan araç trafiği yoğundur. Bunun için otoyolun Habur sınır kapısına kadar ilerlemesi için gerekli tüm çalışmaların hızlandırılması önem arz etmektedir.

1-Kızıltepe Ceylanpınar Yolu

Projenin bugünkü durumu;

Toplam uzunluğu 63 kilometre olan bu yolun, plan profili Karayolları Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır.

Uygulama projesi çalışmaları başlanmıştır. Kamu yararı kararı alınmış olup, değerlendirme aşamasına geçilmiştir.

Yatırım programında yer alan bu yolun acilen bitümlü sıcak karışım yapılması gerekmektedir.

2-Suruç Akçakale Yolu

(Suruç Çevre Yolu ve Mürşitpınar yolu dahil )

Projenin bugünkü durumu:

Proje uzunluğu 78 km olan bu yolun plan profili onaylı olup, uygulama projesi devam etmektedir. 17.10.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir.

İhalenin bir an önce sonuçlandırılıp, işe başlanması gerekmektedir.

3-Viranşehir Çevre Yolu

Viranşehir çevre yolu kamulaştırma maliyeti nedeniyle uygulanabilirliğini yitirdiğinden, bu güzergah yerine uzunluğu 22 kilometre olan Kılavuz Planı onaylandığından, proje çalışmalarına başlanmıştır. Acilen ihalesinin yapılması…

4-Şanlıurfa ili Karaköprü ilçesi Köprülü Kavşaklar

Karaköprü ilçesi Şanlıurfa'nın kuzeyinde olup, Urfa merkez, Hilvan, Siverek ve Diyarbakır yolu üzerindedir.Bu ilçemiz, ilimizde nüfusu en hızlı artan ilçedir.Bu ilçenin nüfusu 2014 yılında %14, 2015 yılında %16 ve 2016 yılında % 18 artmıştır. Ayrıca bu ilçemizde oturanların gelir seviyesi ortalamanın üzerinde olduğu için araç sayısı diğer ilçelere nazaran daha yüksektir.

Bu yolu üzerinde kaza olmaması için yerleştirilen trafik ışıklarının çok sık olmaktan dolayı mesafe alabilmek gayet müşkülatlı olmaktadır.Trafiği rahatlatmak için tasarlanan 3 adet Köprülü Kavşağın toplam proje uzunluğu 300 metredir. Proje çalışmaları devam etmektedir.Bu projeler yatırım programında yer almamaktadır.Bu 3 adet Köprülü kavşağın yatırım programına alınıp, acilen ihalesini yapılması gerekmektedir.

5-Siverek Viranşehir Yolu

Bu yolun uzunluğu 63 km olup, 2x1 tek yol bitümlü sıcak karışım olarak projelendirilmektedir. Yolun 55 km’sinde toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmaların bir an önce tamamlanıp, ihalesinin yapılması gerekmektedir.

Sayın Bakanım;Bir diğer önemli projemiz Gaziantep-Şanlıurfa demiryoludur.

Güney sınırlarımızdan geçen mevcut demiryolu ağımız malum güneyimizdeki komşunuz olan Suriye'deki savaştan dolayı kullanılamaz durumdadır.  Bundan dolayı, Gaziantep-Nizip-Birecik, Organize Sanayi Bölgesi ve Şanlıurfa'dan geçecek olan demiryolunun (altyapı- üstyapı, Elektromekanik) Etüt,Proje Mühendislik, danışmanlık hizmet alımı için ön yeterlilik teklifleri TCDD Genel Müdürlüğümüzce alınmıştır.İhale süreci devam etmektedir. Bu ihalenin bir an önce sonuçlandırılıp, projenin hazırlanması gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle 2018 yılı bütçemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını, yaptığınız her hizmetin, sadece ülkemizin her tarafını birleştirmekle kalmayıp, gönüllerde yol olmasını, köprü kurmasını dilerim.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Ertekin Ailesinin Acı Günü
Ertekin Ailesinin Acı Günü
Tenis Oyun Dünyası Açılışa Gün Sayıyor
Tenis Oyun Dünyası Açılışa Gün Sayıyor