Cevheri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde...

Cevheri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde Konuştu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali CEVHERİ, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

17 Kasım 2017 - 14:59

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali CEVHERİ, Yeryüzünde önemli, özel ve kadim şehirler vardır. Bu şehirler, geçmişten günümüze tarih, bilim, hukuk, inanç, kültür, sanat, edebiyat, medeniyet gibi insanlık kültürünün oluşumuna ve gelişimine mekân olmuş önemli merkezlerdir. Bu şehirler batıda Atina ve Roma; doğuda ise Mekke, Medine, Kudüs, İskenderiye ve Şanlıurfa’dır.

Arkeolojik bulgulara göre Şanlıurfa, dünyanın en eski kenti, insanlık tarihinin başlangıcı, tüm insanlığın ortak ata yurdudur. İlimiz taşı toprağı tarihle yoğrulan ve tarihin her döneminde mutlaka izi bulunan; il genelinde ortaya çıkan her arkeolojik bulguda, tarihin yeniden yazılmasına vesile olup tarihe kaynaklık eden, tarihin gelecekle buluştuğu kadim bir şehirdir.

Yüzyılımızın en önemli arkeolojik keşfi olarak kabul edilen, Şanlıurfa merkezdeki “12.000 yıllık Dünyanın En Eski Arkeolojik Tapınağı: Göbeklitepe” ve adeta medeniyet tarihinin bir kütüphanesi olarak 700’e yakın farklı dönemlere ait sit alanı ile Urfa, “Dünyada en çok arkeolojik kazı yapılması gereken yerlerin başında gelmektedir. Sahip olduğu özgün kültür varlıkları bakımından Şanlıurfa şehir merkezi, Göbeklitepe ve Harran, “Dünya Mirası Aday Listesi” ne alınmıştır. 2018 yılında da Göbeklitepe’nin Ülkemizin Unesco Dünya Mirası adayı olarak Dünya Unesco’nun kesin listesine gireceğini de ümit ediyoruz.

Bu itibarla Şanlıurfa, ilkel dinlerden, çok tanrılı ve tek tanrılı dinlere ait inançların ve bu inançlarla bağlantılı kültürlerin binlerce yıl yoğrulduğu, kaynaştığı tarihi bir kent olarak kültür ve inanç turizminde birçok peygamberi bağrından çıkararak haklı bir şekilde ‘’Peygamberler Şehri ‘’ unvanını taşımaktadır.

Enbiyası, evliyası, ereni, ermişi ile gönül sultanlarının mekânı, muhabbettin başkentidir. Kutsal mekânlarda dualarınızın daha büyük bir anlam kazandığını ve Makam-ı İbrahim’de asırlardır yapılan zikir ile kalbinizin pasının silindiğini hissetmeniz anlamında da önemli bir merkez olan ilimiz, İbrahimî ve Eyyubî bir şehirdir. Hz. İbrahim’den misafirperverliği ve hoşgörüyü, Hz. Eyyüb’dan sabrı miras alan bu şehir, Hz Şuayb’a mekan olmuş, çobanlık yapan Hz.Yakub’a uğraş, yapılan davete icabet edemediği için mendilini gönderen Hz İsa’ya yoldaş, 500.000’in üzerinde Suriyeli kardeşi ile ekmeğini paylaşan Şeh-rül Ensar’dır.

Tarihi Harran şehri, bağrında taşıdığı kültür varlıklarının yanı sıra tarihte üstlendiği misyonu ile din, kültür, sanat, edebiyat, felsefe, astroloji gibi alanlarda Dünyanın ilk üniversitesi olarak ilim ve irfan yurdu olmuştur.

Allah’ın selamı, selameti ve bereketi ‘’ İbrahim ve aline olsun ‘’ diye dua edilen, Medeniyetlerin ve uygarlıkların buluştuğu, kaynaştığı, hoşgörünün ve muhabbettin başkenti olan Şanlıurfa, Karacadağ Kayak Merkezi ile “Kış Turizmi”, Karaali Kaplıcaları ile “Termal Turizmi”, Karacadağ ve Tektek Dağlarındaki özgün flora, faunası ve bozkırlarda gezen ceylanlarıyla “Doğa ve Yayla Turizmi”; Cennet suyunun karıştığı durgun ve serin Fırat suyuyla buluşan sahil şeritleri ve Saklı Cennet Halfeti tekne turları ile “Göl, Sahil ve Su Sporları Turizmi”; kelaynak, keklik ve güvercinleri ile “Ornitoloji Turizmi”; Geleneksel el sanatları, Mutfak zenginliği ve damak lezzeti, Dünyaya nam salmış musiki ustaları ile “Kültür Turizmin de ” önemli bir potansiyele sahiptir.

Göbeklitepe’nin keşfi ile 12.000 yıllık tarihi boyunca Anadolu'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harran'da, Şehircilik, sanat, İlim ve teknik oldukça ileri bir seviyenin yakalandığı, Dünyanın ilk üniversitesi Harran da kurulmuştur.

İslam öncesi dönemde putperest ekolü temsil eden Harran Okulu, tıp, astronomi, fizik ve matematik öğrenimi, Eski Yunanca ve Süryanice eserlerin tercüme edilmesi çalışmaları ile tanınmıştır. Bu okulda astronomi oldukça ilerlemiştir. Aynı zamanda felsefe ilminin ulaştığı seviye neticesinde dünyadaki üç büyük felsefe ekolünden biri Harran ekolü olmuştur. Harran'ın 640 yılında İslam topraklarına dahil olmasıyla birlikte, İslam'ın müsamahası sayesinde Müslümanlar, Putperestler ve Hristiyanlar Harran'da hep birlikte yaşamış, bu dönemde Harran ekolü, buradaki bilim adamları ve zengin Kütüphanesi ile ün kazanmış (718-913) tarihleri arasında ilim ve sanatta doruk noktaya ulaşmıştır.

Bu dönemde özellikle Yunan filozoflarının eserlerini tercüme eden Sabit Bin Kurra, astronomi ve matematik alimi Ebu Abdullah el Battani, İslam ilim tarihinin efsanevi şahsiyetlerinden İslam kimyasının babası kabul edilen Cabir bin Hayyan,ünlü Tıp bilgini İbni Sina bu okulda hocalık yapmıştır. Farabi (870-950)bu okulda öğrenim görmüştür.  1.260 yılında Harran'ın Moğollar tarafından işgaline kadar 150 kadar çok değerli bilim adamı bu okulda ders vermişlerdir.

Günümüzde gözetleme (astronomi) kulesi ve üniversite kalıntıları bulunan Harran bir dünya mirasıdır.

Bütün bu potansiyelin ilimizde ekonomik faydaya dönüşmesi için özellikle Harran Eyyüb Nebi turizm yol güzergahı olarak planlanmış olan ve karayolu yapım çalışmaları devam eden bu güzergahta bulunan, Harran Kazılarının daha yüksek bütçelerle desteklenmesi,

Han’el Bağrur Kervansarayının restorasyonu, bölge turizmi ve tarihi mirasın kotunması açısından önemlidir,

Şuayip Peygamberin yaşadığına inanılan Şuayip antik Kentinde arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının yapılması,

Soğmatarda arkeolojik kazı ödeneklerinin yılın 9 ayı kazı yapılacak şekilde arttırılması ,

Yine bu yol güzergahı üzerinde bulunan Bazda Mağaralarının turizm amaçlı ara istasyon olarak değerlendirilebilmesi için çok amaçlı proje geliştirilmesi, 

Çimdin kalenin restorasyonun yapılması,

Bu güzergâhın aktif hale gelmesini sağlayacağı gibi ilimizdeki konaklama gün sayısını en az 2 güne çıkaracaktır.

Esasen bu çalışmaların sonucunda artacak turizm hareketleri kırsal bölgelerdeki halkımıza da doğrudan ekonomik fayda sağlayacaktır.

Ayrıca Urfa kalesi gibi bir tarihi değerde ivedi olarak kazı başlatılması,

Siverek Takoran Vadisi için ekoturizm temelli proje ve uygulama işi başlatılması

İlimizin turizm çeşitliliğini sağlayacağı gibi yine kırsal bölgelere ekonomik anlamda doğrudan fayda sağlayacaktır.

Geçen yıl belirtmiş olduğum Ceylanpınar’da kütüphane kurulması ve Birecik kütüphanesinin günümüze uygun fiziksel şartlara sahip olması ile ilgili yapılan çalışmalar ve

Türkiye’nin en genç nüfusunu barındıran Şanlıurfa’da yapılan Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi için ayrıca teşekkür ediyorum. 

Personel noktasında ciddi manada eksikliklerimiz mevcuttur. Bunları özetlersek,

Yapılan ve yapılacak bu kütüphanelerimiz için ivedi olarak kütüphaneci ve idari personel atamalarının yapılması önemli ve elzemdir.

Ayrıca ilimizde bulunan bakanlık teşkilatının enformasyon memuru, folklor araştırmacısı, avukat, arkeolog kadrolarına atama yapılması önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlimizde 3 yıldır kurulmuş olmasına rağmen personel ataması yapılmadığı için faaliyete geçemeyen Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün yapılacak personel atamaları ile acil olarak faaliyete geçmesi ilimizin kültür varlıklarının korunması yönündeki planlama ve çalışmaları hızlandıracaktır. 

Dünyanın en eski kentleri arasında sayılan ve sadece bölgenin değil, Ülkemizin turizm anlamında lokomotiflerin biri olabilecek Urfa’nın Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tanıtımlarında özel önem verilerek yer bulması katalogumuzu zenginleştirecektir. Bu arada, en önemli projemiz olarak da Şanlıurfa’ya yakışan bir kültür merkezinin yapılmasını hassaten rica ediyorum. Bu Şanlıurfa için çok önemlidir.

Adeta her tarafı tarih olan Şanlıurfa’nın tarihi değerlerini korumak için aşağıda ifade edeceğim projeleri 2018 yılı yatırım programına alınmasını özellikle arz ediyorum.

1-KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ALANINDAKİ ŞANLIURFA İLİ 2018 YILI YATIRIM PROGRAMINA ALINMASI TALEP EDİLEN PROJELER

UYGULAMA İŞİ (PROJENİN ADI)

1             Han-el Barur kervansarayı Uygulama İşi

2             Germüş Kilisesi Uygulama işi

3             Birecik Kalesi 2. Etap Uygulama İşi

4             Harran Şehir Surları 2. Etap uygulama İşi

5             Tella Martyrionu Uygulama İşi

6             Çimdin Kale (Eski Kale ) Uygulamaİşi

2-Aşağıda belirtilen onaylı projeleri olmayan projelendirme işlerinin2018 yılında hazırlanarak 2019-2020 yıllarında uygulamaya geçmesi talebimiz vardır.

PROJELENDİRME İŞİ (PROJENİN ADI)

1             Harran Kalesi 2. Etap Projelendirme ve Uygulama İşi

2             Deyr Yakup Manastırı Projelendirme ve Uygulama İşi

3             Şuayp Antik Kenti Kazı, Kamulaştırma Projelendirme ve Uygulama İşi

4             Bazda Mağaraları Projelendirme ve Uygulama İşi

5             Birecik Kelloşk kalıntıları Proj. ve Uyg.İşi

Müze Müdürlüğü ve bağlı ören yerlerinde hizmet alımı yolu ile özel güvenlik personeli ve temizlik personeli ihtiyacı had safhadadır. Şu aşamada ilimiz genelinde özel güvenlik komisyonu kararları gereği en az 104 güvenlik personelinin görev yapması gerekirken 50 personel ile bu hizmet verilmeye çalışılmaktadır. 2015 yılından beri Özel güvenlik görevlisi sayısında artış yapılmamaktadır. Bu itibarla asgaride olsa en az 20 güvenlik,  10 temizlik, 4 teknik personelin hizmet alımı yolu ile istihdamı için ödenek gönderilmesi,

3.GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ALANINDAKİ TALEPLER

Devlet Türk Halk Müziği koromuzun norm kadrosu sayısı 45 olup halihazırda 12 kadrolu sanatçı ile hizmet vermeye çalışmaktadır. Şanlıurfa gibi Halk Müziğinin önem verildiği ve icra edildiği bir şehirde koromuz, dışarıdan katılan misafir sanatçılarla hizmetlerini vermeye devam etmektedir. Bu durum Bakanlığımızın imajına da zarar vermektedir. Bu itibarla yeter sayıda sanatçı kadro atamasının yapılması elzemdir.

Urfa Sıra Gecesi geleneği UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine alınmıştır. Bu itibarla sadece Şanlıurfa’nın değil artık ülkemizin bir değeri olan Sıra Gecesi geleneğinin doğru icra edilebilmesi için Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı ilimizde Urfa Sıra Gecesi topluluğu oluşturulmalıdır.

4. TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ALANINDAKİ TALEPLER

2018 yılında Unesco Dünya Mirası asıl listesine girecek olan Göbeklitepe için konsept bir tanıtım faaliyeti yapılması. Rüzgarı bile bir güzelliği ifade edecek şekilde şiire konu olmuş Peygamberler Şehri Urfa için yapılacak tüm çalışmalara şimdiden teşekkür eder, sözlerime Urfalı Şair Nabi’nin dizeleri ile son veririm.

Nâbî gazeli gibi hoş-âyendeliğin var. Ey bâd-ı revân-bahş Ruhâdan mı gelirsin.

(ANLAMI: Ey cana can katan rüzgâr; Nâbî’nin gazelleri gibi hoşsun, güzelsin. Yoksa sen Urfa’dan mı gelirsin? --Urfa’dan geldiğin için mi böyle rahatlatıcı, böyle hoşsun)

[ilgili-haber=13387

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Harran'da Okula Gitmeyen Öğrenci Kalmayacak
Harran'da Okula Gitmeyen Öğrenci Kalmayacak
Boşaltılan Hastane Binası Bağımlıların Meskeni Oldu
Boşaltılan Hastane Binası Bağımlıların Meskeni Oldu