Cevheri, Zabıt Katibi Talebinde Bulundu

Cevheri, Zabıt Katibi Talebinde Bulundu

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali CEVHERİ Adalet Bakanlığı 2018 yılı bütçesi görüşmelerinde, Urfa ile ilgili taleplerde bulundu.

23 Kasım 2017 - 15:23

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali CEVHERİ Adalet Bakanlığı 2018 yılı bütçesi görüşmelerinde, Urfa'ya Zabıt Katibi Alınmasını, Mevcut Zabıt Katiplerine Zam Yapılmasını, Merkez ve İlçe Adliye Binalarını Yapılmasını, Lojman İhtiyacını, Ceza evindeki Tutukluların isteklerini Dile Getirdi.Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri Adalet Bakanlığı 2018 yılı bütçesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu. Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Mehmet Ali CEVHERİ, Sözlerime Mustafa Kemal ATATÜRK'ün veciz bir sözü ile başlamak istiyorum.‘İstiklal, İstikbal, hürriyet herşey adaletle kaimdir’.Adalet istiklalimizi taçlandırır, istikbalimizi aydınlatır, hürriyetimizi nurlandırır. Hürriyetin olmadığı yerde adalet, adaletin olmadığı yerde hürriyet sönük kalır.Yine Hz. Ömer'in adeta adalet sisteminin anayasası olan ‘El Adlü Esasül Mülk’,‘Adalet mülkün temelidir.’Adaletin olmadığı yerde nemülk olur,ne mülkün emniyeti kalır,kısacası vatanda olmaz.

Bir başka husus da,‘geciken adalet, adalet değildir’ sözünde olduğu gibi; Evrensel hukuk normlarına göre,hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünün gerekleri doğrultusunda yargılama sürecinin hızlı, adil, etkin, güvenli, tarafsız, bağımsız ve isabetli şekilde işlemesi adalet sisteminin temel amacıdır.

Adalet dağıtılırken yeterli bilgi ve belgeye dayanılmalıdır. Aksi takdirde adil yargılama ve hak arama özgürlüğü zedelenir. Bu da kamu düzeninin bozulmasına ve toplumsal barışın ve huzurun tehlikeye girmesine neden olur. Çünkü hukuk ve adalet toplumun barış ve kardeşliğinin tutkalı, devletin ise temelidir. Adaletin erken tecellisi için gerek fiziki mekan ve gerekse teknik donanım olarak kat ettiğimiz mesafe küçümsenemeyecek kadar büyüktür.

Bu arada Sayın Bakanım, sizin şahsınızda bütün Adalet camiasına buradan saygılarımı ve tebriklerimi iletmek istiyorum. Çünkü 15 Temmuz hain Feto kalkışmasında, Türk yargısı dik bir duruş sergilemiş, daha darbenin ilk zamanlarında hiçbir gelecek endişesi taşımadan, milletin yanında yer almış, hain kalkışmayı yapanlar hakkında anında hukuki süreci başlatmışlardır.

Oysa,  27 Mayıs 1960 ihtilalini yapan militarist zihniyetin yanında duran, gayri adil Yassıada mahkemelerinde, halkın iradesi ile gelmiş Başbakanına, ‘seni buraya tıkan irade böyle istiyor’ diye haksız idam kararları veren Salim Başol gibi savcıları ve yine aynı şekilde 12 Eylül 1980 darbesini yapanları ve adaletsiz kararları verenleri bu millet unutmadı. Bu kararlar tarihe kara bir leke olarak geçmiştir.

Sayın Bakanım, Adalet tarihinde ilk defa 15 Temmuz'da yargının aldığı kararlar, Türk yargı tarihine altın harflerle yazılmış ve onurlu sayfalar eklenmiştir. Hain Fetö sızmış olduğu birçok kurum gibi, yargı camiasına da sızmış, verdiği adaletsiz kararlarla, sinsi, planlı ve haince yöntemlerle, toplumun adalet sistemine olan güvenini, itimadını kaybettirmek istemiş, böylece devletin temellerini sarsmaya çalışmışlardır. Ancak ‘El hain ma iflah’ düsturunca bu hainlerde son kozları olarak kalkıştıkları hain teşebbüste, milletin sarsılmaz imanı ve azimli iradesi ile hüsrana uğramış, iflah olmamış ve olmayacaklardır.

Yargı organlarımızın bu habis unsurlardan temizlenmesi, toplumun adalete ve yargıya olan güvenlerini daha da kuvvetlendirecektir. AK Parti hükümetimiz, yargıyı adil, güvenilir, bağımsız, tarafsız bir yapıya kavuştururken aynı zamanda, alt yapıyı da güçlendirme noktasında da önemli adımlar atmışlardır.

2002 yılında 354 binada gerçekleştirilen yargı hizmetleri %116 artışla, 764 binaya çıkarılmış bulunmaktadır,

2003 yılından bugüne kadar,

•             232 Adalet Sarayı inşa edilmiş,

•             40 adet adalet sarayının ise inşası devam etmektedir.

•             13 binanın projesi tamamlanarak ihaleye hazır hale getirilmiş,

•             3 binanın ihale çalışmaları devam etmekte,

•             54 binanın ise proje çalışmaları devam etmektedir.

Böylece 2002 yılında 596.000 m2 alanda hizmet verilmeye çalışılırken, bugün 3.803.816 m2 ulaşılmış, yapımı devam eden adliye binaları ile hizmet verilecek kapalı alan miktarı 6.000.000 m2 ulaşacaktır.

Yine hükümetlerimiz döneminde personel sayısında da çok ciddi artışlar olmuştur.

•             Adliyelerde ve ilgili birimlerde görev yapan personel sayımız 2002 yılında 26.274 iken, bu sayı bugün itibariyle 57.724 olmuştur.

•             2002 yılında 25.407 olan infaz personeli sayımız, 2017 yılı itibariyle 57.684 de çıkmıştır.

•             2002 yılında hakim ve savcı sayısı 9.349 iken bugün bu sayı %73 oranında artışla 16.121 olmuştur.

Bir güzel gelişme de yargı mensuplarının maaşlarının iyileştirilmesinde olmuştur. Bundan dolayı yargı mensupları adına teşekkür ediyorum. Mesleğe yeni başlayan bir hakim 6.400TL, 10 yılını dolduran bir hakim 9.050 TL ve 13 yılını dolduran bir hakim ise 10.880 TL maaş almaktadır.

Ancak, Bakanlığımızın gece-gündüz demeden, hafta sonu bilmeden, çalışan cezaevlerinin en büyük yükünü çeken İnfaz Koruma Memurlarının (gardiyanların) ve yine mahkemelerin bütün yazışmalarını yapan Zabıt Katiplerinin durumlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bütün devlet kurumları içerisinde en çok mesai yapan bu kesim, mağdur durumdadır.  Ortalama olarak 2.650 TL civarında maaş alan bu kesimlerin, maaşları düşük olduğu gibi, ek mesai ücretleri de kesilmiş bulunmaktadır. Hem maaşın düşük olması ve hem de ek mesai ücretlerinin kesilmesi, bu kesimin yaşam standartlarını çok düşürmektedir. Hiç olmazsa bu kesime ya ek mesai ücretlerinin verilmesi, yada seyyanen bir zammın yapılması bu kesimin mağduriyetini giderecektir.

15 Temmuz hain kalkmasından sonra artan yargı yükü, 15 Temmuz sürecinden sonra ciddi manada hakim ve savcı alımları yapılarak, ihraçlardan dolayı boşalan kadrolar büyük oranda takviye edilerek yükleri tekrar azaltılmıştır.

Diğer bir husus ise, il protokolünde 4. sırada yer alan yargı temsilcileri VİP hizmetlerinden istifade edememektedirler. Başsavcıların, Adalet Komisyonu Başkanlarının ve 1. Sınıf Hakimlerin VİP hizmetlerinden yararlandırılmaları saygın olan bu müstesna mesleğin hakkıdır, diye düşünmekteyim.

Bu arada cezaevlerinde yatan mahkumlarında bir isteği bulunmaktadır. Açık Cezaevinde kalan ve iş yurtlarında çalışan işçilerin aylıkları sigortaları kesildikten sonra 150 TL ile 200 TL arasında olan maaşların yükseltilmesi olup, bu maaşların nispeten iyileştirilmesini talep etmektedirler. Takdirlerinize arz ediyorum.

Bu genel değerlendirmeden sonra Şanlıurfa’nın durumuna bakacak olursak.

Şanlıurfa Merkez Adliyesi:

Şanlıurfa Merkez Adliyesi hizmet binasının toplam kullanılabilir kapalı alanı 14.000 m2 olup; mevcut ihtiyaçların 1/10 ' unu ancak karşılayabilecek kapasitedir. Hakim Savcılar 14-15 m2' lik odalarda ikişer kişi olarak oturmakta olup, Şanlıurfa Merkez adliyesinde toplam Hakim/ Savcılarla birlikte çalışan sayısı 620 kişidir. Ayrıca görevli polisler, temizlik işçileri, geçici işçiler ve diğer çalışanlarla birlikte bu sayı çok daha yüksektere çıkarmaktadır.

1-Bu nedenle Şanlıurfa Merkez’e yeni bir Adliye binası ihtiyacı bulunmakta olup, bütün projeler tamamlanmıştır. 2018 yılı yatırım planına alınması uygun olacaktır.

2-Şanlıurfa Merkez' de 36+48 = 84 adet lojman bulunmaktadır. Oysa mevcut görevde 130 kadar Hakim Savcının görev yaptığı düşünülür ise asgari 40 civarında yeni lojman yapılması hem güvenlik hemde Şanlıurfa’da kiraların yüksek olmasından dolayı mağduriyetlerin önüne geçilebilecektir.  Bu arada, lojmanlar yapılana kadar kira yardımı yapılması uygun olur, kanaatindeyim.

3-İhraçlar, tayinler ve diğer sebeplerle Şanlıurfa ve ilçelerinde ciddi şekilde katip eksiği oluşmuştur. 1 ay içerisinde yapılacak sınavlarda toplam bütün Şanlırfa ve ilçeleri için 15 kadro tahsis edilmiştir. Ancak bu sayı ihtiyaçların çok altındadır. Yeniden Zabıt katibi kadrosuna ihtiyaç bulunmaktadır.

İlçe Adliyelerimizin durumuna bakacak olursak;

Suruç Adliyesi  :

•             Mevcut Adliye binası Kaymakamlık binasının alt katıdır. Oldukça yetersizdir. 5 dönüm arazi tahsisi yapılan yeni adliye sarayının yapımına başlanmamıştır. Bir an önce yapılması yoğunluğu fazla olan Suruç ilçemizde yoğunluğu azaltacaktır.

•             Suruç' ta adliye lojmanı bulunmamaktadır. Güvenlik gerekçeleriyle Hakim Savcıların tamamı Şanlırfa Merkez' de ev tutarak gidiş geliş yapmaktadırlar. Suruç' a güvenlik gerekçeleri dikkate alınarak acil olarak yeni adliye lojmanları yapılması gerekmektedir. Tahsis edilen adliye binası arsasına lojmanların da yapılması mümkün olup,

•             Ayrıca, Zabıt Katibi açığı bulunmaktadır.

Birecik Adliyesi               :

•             Birecik yeni adliye binası yapımına 2018 yılında başlanacaktır.

•             Mevcutta 70 m2 lik ve 40 yıllık olan 10 adet çok yetersiz lojmanlar vardır. Bakanlığın onay vermesi halinde Birecik’te özel sektörce yapılan inşaatlardan 20 dairenin alımı yapılabilecektir.

•             Birecik’e ayrıca bir cezaevi yapılması ihtiyacı vardır ve burada da Zabıt Katibi eksiği de vardır.

Akçakale Adliyesi           :

•             Akçakale' nin yeni adliye binasının yapımı devam etmektedir.  2018 yılı ortalarında bitirilmesi planlanmaktadır.

•             20 adet yeni adliye lojmanına ihtiyaç vardır. Mevcut adliye binası arsasına lojman yapılabilmesi mümkündür. Yine burada çok sayıda katip eksiği bulunmaktadır.

Ceylanpınar Adliyesi     :

•             Bu ilçemizde yeni adliye binasına ihtiyaç olup, ayrıca Lojman bulunmadığından en az 6 adet lojman gerekmektedir.

Bozova Adliyesi                              :

•             Lojman bulunmadığından en az 6 adet lojmana ihtiyacımız vardır.

Halfeti Adliyesi                               :

•             İlçemizde 2013 yılında yapılmış bir adliye binası ve 8 adet yeni alınmış lojmanı vardır. Teşekkür ederim ancak burada da katip eksiği mevcuttur.

Viranşehir Adliyesi                        :

•             Viranşehir adliyesini bağımsız bir hizmet binası mevcut olup,

•             Viranşehir patlamasından sonra Toki' den yeni Adliye lojmanları satın alınmıştır.

•             Katip eksiği mevcuttur.

Harran Adliyesi                               :

•             Yeni bir hizmet binasına ihtiyaç olup, Lojman bulunmadığından yeni 10 adet lojman gerekmektedir. Yine burada da katip eksiği bulunmaktadır.

Bilgilerinize arz ederken, 2018 yılı bütçemizin tekrar hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım. İfadelerinde bulundu.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Şanlıurfa Büyükşehir İndirime Gitti
Şanlıurfa Büyükşehir İndirime Gitti
CHP'nin Urfa'daki O İlçe Başkanlığıda İstifa Etti
CHP'nin Urfa'daki O İlçe Başkanlığıda İstifa Etti