Erdem, Kurbanın yerine sadaka olmaz

Erdem, Kurbanın yerine sadaka olmaz

Şanlıurfa İl Müftü Yardımcısı Mustafa ERDEM, Kurban Bayramı ile İlgili bilgileri Şanlıurfa 63 Haber'e anlattı.

30 Ağustos 2017 - 22:46 - Güncelleme: 20 Kasım 2017 - 14:26

Şanlıurfa İl Müftü Yardımcısı Mustafa ERDEM, Kurban Bayramı ile İlgili bilgileri Şanlıurfa 63 Haber'e anlattı.Şanlıurfa İl Müftü Yardımcısı Mustafa ERDEM, Malumunuz kurban bayramına yaklaştık zaten gündemimiz şuan da kurban ve hac öncelikle kurbanın tarifini yapalım çünkü kurban kelimesini kullanıyoruz ama kelime anlamını bilmemiz gerekiyor. ‘Kurban’ sözlükte yaklaşmak manasına geliyor, Cenab-ı Hakka yakınlaşmaya vesile olan şeyler et kesmektir, ibadet yapmaktır vs. Dini manası ise kitaptaki manası ise Cenab-ı Hakka yaklaşmak. Onun rızasını elde etmek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan değerli hayvanları Allah için kurban etmektir, burada şu anlaşılıyor her türlü hayvan kurban olmaz. Halk arasında tavuk, horoz gibi değil de Allah bunları belirlemiştir küçükbaş hayvan dediğimiz keçi, koyun ve büyükbaş dediğimiz yani sığır, manda ve deve cinsinden kurban yapılır bunun dışında ki hayvanlardan kurban olmayacağını zaten hepimiz biliyoruz.

Dine göre zenginlik 80.18 gram altındır

Şanlıurfa İl Müftü Yardımcısı Mustafa Erdem, Kurbanın hükmü Hanefi mezhebinde vacip diğer mezhepler de kuvvetli bir Müeekked Sünnettir. Bu kuvvetli Müeekked sünnette vacip derecesine geliyor dolayısıyla burada ki vacibiyet farza yakın bir vacibiyet yani hali ve vakti yerinde olan bir Müslümanın Allah için kesmesi gerekir kurbanı. Elbette ki vardır Kuran-ı Kerim’de Ayet-i Kelime’ler mesela Saffat Suresinde, Hac suresinde ve Kevser suresinde geçer. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’İn hadisleri var ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz’in bizzat kendi uygulaması vardır her sene kurban kesebilmekteyiz. Yani hem kitaptan hem sünnetten, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in uygulamasından bununla beraber ümmette, âlimler de bu konu da icma etmişler yani söz birliği yapmışlar kurban kesilmesi gerekiyor. Dinen akıllı, zengin, ergen, bayram sabahın da mal varlığına sahip, nisak miktarına sahip olan, yolcu olmayan bir Müslüman’ın kurban kesmesi gerekiyor. O mevsim de, o kurban zamanın da mal varlığı 80 gram ve üstün de parası varsa üzerinden 1 yıl geçmesine gerek yok bu kişi kurbanı alıp kesmesi lazımdır, ölçü 80 gram altındır bunun yanında para da olabilir. Dine göre zenginlik 80.18 gram altındır.

Geliri olmayan kurban vacip değil

Urfa İl Müftü Yardımcısı Erdem; Şayet zorunlu ihtiyaçlar ve borçlar dışında demin bahsettiğimiz mal varlığına sahip bir kişiye vaciptir. Ama borçlu bir kişinin bir yerde parası varsa gelecekse borçluda olsa kurban kesmesi gerekir, bir gelecek parası vardır ama böyle bir gelir kaynağı yoksa kendi üzerinde bu kurban vacibiyet oluşturmaz. Vadeli satışlar caizdir, taksit borcunun ödenmesine belirli bir… Veriliyor buna göre taksitlendirilme yoluyla satın alınan bir mala satın alan sahip olduğuna göre taksit ile bu alışveriş yapılabilir.

Kurban bayramı namazı kılındıktan sonra kurban kesilebilir

Erdem; Ölmemek üzere bayıltılırsa o şartlar caiz olur, bazen bayıltıldığı zaman geç kalındığı takdirde ölme söz konusu olur şayet ölmüş ise bunun iyice araştırılması gerekir o zaman bu kurban olmaz dolayısıyla bayıltılarak kurban kesmek isteyenlerin bu ölü safasına girmeyeceğini ilgili şahıslardan takip etmesi gerekiyor. Bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra vacibiyet başlar, bayram namazı kılınmayan yerler de ise fecirden yani sabah namazı kılındıktan sonra başlar.  Tabi Hanefilere göre bu bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder, Şafiilere göre ise 4. günde de kurban kesilebilir bu süre içerisin de gece gündüz fark etmez ancak kurbanın gündüz kesilmesi uygundur. Bayramın 1. günü kesmek daha faziletlidir çünkü fakirlere eti yetiştirmek için.

Hayvanlara eziyet edilmemeli

Erdem; Tabi usluna göre bir kurban kesilmesi için hayvanın yemek ve nefes boruları ile beraber iki şah damarının en az birinin kesilmesi gerekiyor. İkisinin kesilmesi daha iyidir, bu olmazsa kurban gerçekleşmez. Kesim sırasında hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur biraz beklemek gerekiyor. Tabi canı çıkmadan gövdesinden ayrılmaması gerekiyor. Kesilecek hayvana acı çektirilmemeli bu çok önemli kasap kardeşlerimiz veya kim kesiyorsa buna dikkat etmesi gerekir eziyet kesinlikle olmaması lazımdır bu nedenle ehil olan insanların kurban kesmesi lazım şayet bilmiyorsa bilen birisinin bunu yapması gerekiyor. Çevre temizliği için gerekli bütün tedbirlerinin alınması, atıkların rastgele atılmaması bunların cezaları bile vardır, bu konuda bütün Müslüman kardeşlerimin duyarlı olması gerekiyor. Bizler bunları belirlemişiz şuanda Şanlıurfa’mızın bütün ilçelerinde nerede kurban kesilecek nerede satılacak yerleri bellidir. Rastgele satış yerleri de olmayacak, rastgele kesim yerleri de olmayacaktır bunları biz web sayfamızda yayınlıyoruz. Oradan da vatandaşlarımız takip edebilirler, alabilirler. Aynı şekilde hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına da azami gayret gösterilmesi gerekiyor.

Teşrik tekbirleri getirilmeli

Erdem; Buda arife günü sabah namazından başlar 4. günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı dâhil olmak üzere devam eder bu tekbirleri de getirmek gerekiyor.

Kurban eti 3’e bölünmeli

Erdem; 3 Parçaya bölünür, aslında bu da son zamanlar da biraz dejenere oldu bazı Müslüman kardeşlerimiz eti alıp tamamen buzdolabına atıyorlar bu sünnete aykırı bir kurban şekil, Uygulamasıdır. Peygamberimiz (S.A.V)  3’e böleceksiniz eti biri yoksul, fakir, kimsesizlere 2. parçası komşu ve akrabalara 3. kısmı ise kendine alması söz konusudur. Ama bakıyorsunuz bazı kardeşlerimiz eti alıp kimseye dağıtmadan dolaba atıyor bu zamanda Suriyeli kardeşlerimiz var, kesemeyen Müslüman kardeşlerimiz var uzun vadeli buzdolabında tutmak uygun değildir tavsiye etmiyoruz, yanlış bir uygulamadır bu 3’e bölme işini tamamen uygulamamız gerekiyor.

Kasaba ücret olarak et verilmez

Erdem; Kasaba ücret olarak et verilmez, ama ayrı bir ücret verilebilir onda bir sakınca yoktur çünkü kesilen kurbanın tamamen bu ücretin dışında kalması gerekiyor, buna da bizim çok dikkat etmemiz lazımdır. Kurban derisi de aynen et hükmündedir, onu da yine bir kimsesiz fakire veya din hizmeti yapan hayır kurumlarına verilmesi gerekiyor biz bu uygulamayı bu şekilde öneriyoruz.

Kurbanın yerine sadaka olmaz

Erdem; Hayır, kesinlikle öyle bir şey olmaz mutlaka kanın akıtılması gerekiyor, Kuran… Siz kan akıtıyorsunuz ve şunun mesajı şudur Yarabbi ben senin için her türlü fedakârlığa varım, hazırım gerekirse canımı feda ederim işte bunu temsilen burada bu hayvanı kesiyorum bunun bir örneği diye Cenabı Hakka bunu sunuyorsunuz. Yani bu kurban gibi bende kendimi feda etmeye hazırım demek istiyorsunuz dolayısıyla kanın akıtılması gerekiyor.

Kurbanlıklar sağlıklı olmalı

Erdem; Elbette ki sağlıklı, azaları tam ve besili bir hayvan olması hem ibadet açısından hem de sağlık açısından buna dikkat edilmesi gerekir.  Bu nedenle kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının bir veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvandan kurban olmaz bunlar ağır kusurlardır bu kusurları üzerinde bulunan bir hayvanı kurban edemeyiz. Ancak şöyle bir farklılık var mesela doğuştan boynuzsuz olması bu kurbana engel değildir şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin bir kısmının olmaması hayvanın etini, yağını ve sakatatını kusurlu bir hale getirecek derecedeki ayıplar sıhhatine engel teşkil etmektedir. Ama bu yukarı da saydığımız özellikler bir mani teşkil etmez bir kulağının yırtık ve delik olması gibi, memelerinin bir kısmının olmaması gibi bunlara bizim özellikle azami şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Bu saydığımız kusurlardan birisi varsa eğer yukarıda saydığımız mesela iki gözü kör, boynuzlarından birisi veya ikisi kökünden kırık ise o zaman bu hayvan kurban olmaz buna bizim azami bir şekilde dikkat etmemiz lazımdır. Bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanlarında kurban edilmesi caiz değildir onun için dişlere de bakılması gerekiyor. Doğuştan kuyruksuz olan veya küçük yaştan kuyrukları boğulmak suretiyle olmayan Koyunların kurban edilmesinde bir sakınca yoktur, doğuştan olduğu için veya küçükken yapılmıştır ancak kaza ile değerini azaltacak şekilde kuyruğunun tamamen vay yarısında çoğu kopan hayvanın kurban edilmesi caiz değildir. Çeşitli amaçlarla kısırlaştırılmış veya kısırlaştırılarak hadim hale getirilmiş hayvanlar kurban olarak kesilebilir kurban açısından bu durum her hangi bir eksiklik meydana getirmemektedir. Hayvandan beklenen bir menfaati tümü ile yok eden veya hayvanın güzelliğini ortadan kaldıran kusurlar onun kurban olmasına engeldir. Buna göre ister doğuştan olsun ister sonradan olsun memelerinin yarısı olmayan hayvan ebetteki kurban olmaz. Aynı şekilde bir hastalığa dayalı olarak memelerinin yarısının sütü kesilen hayvanda kurban olmaz fakat hastalık olmaksızın sütü kesilen hayvanın kurban olmasında bir sakınca yoktur.

Yenilmeyen kısımları çevreyi kirletmemelidir.

Erdem; Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların ister kurban olarak ister başka amaçla kesilmiş olsun kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organlarını ve yumurtalarını yemek takriben mekruhtur yani yenilmez bunlar. Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen hayvanın yenilmeyen kısımlarını toprağa gömmek sağlık ve çevreyi temiz tutmak açısından öncelikli olmakla beraber çevreyi kirletmemek kaydı ile Bir şekilde bunlar etkisiz bir hale getirilebilir.

Sığır cinsinden iki yaşını doldurması şarttır

Hac kurbanları diyoruz temmetuh hacı yapanların kıran hacı yapanlar kurbanlık hayvan tatile alınabilir mi diye soruluyor ? tabiî ki buda caizdir bir sıkıntı yoktur. Yani bu toplumda bir adap oluşmuşsa bu adet gereği kiloda alınmasında bir sakınca olmadığını söyleyebiliri. Başka iki yaşını bitirmeyen ancak kapak atmış olan sığır cinsi büyük baş hayvanlar kurban edilmesi caizmi diye sorulabilir. Sığır cinsinin iki yaşını bitirmesi şarttır yani bu şartın iki yıl iki yaşını dikkate almamız gerekiyor. Önemli olan bir husus gebe hayvanların kurban edilmesi caizmi diye çok soruluyor zaten bu konuda tarımda,  bu hayvancılık bakanlığımızın açıklaması vardır gebe olan kurban edilen hayvanlar biliniyorsa caiz değildir. Hata olarak  yapılsa belki bir şey olmaz yani karnında yavrusu bulunan hayvanların kurban olarak etlik olaraktan kesilmesi uygun değildir. Ancak kesilmesi durumunda daha kurban ibadeti yerine getirilmesi ibadeti yapılmış olur. Haberleri olmamıştır kurban edilmek üzere verilen gebe bir hayvan kurban edilmeden yavrulayacak olursa iki yol izlenir ya o yavruda annesiyle birlikte kesilir. Fakat sahibi etini yemez yoksullara verir ya sadaka olarak vermesi gerekir yada kesilmez ve yavrunun kendisi yada değeri fakirlere sadaka olarak verilir . Yavru anne rahmindeyken kesilirse bu yavrunun etinin yenilip yenilmeyeceğinin konusu tabi tartışılmıştır eğer bu celil yavrunun kılları bir ortaya çıkmışsa çıkmış olsun olmasın bazılarına göre yenilmez bazılarına göre yeniliyor diyor bunu fakat tartışmaya gerek yok ehliyse almadan önce buna dikkat edip almamak daha iyidir zaten bakanlıkta bunu yasaklamıştır. Onun için bu hususta bizim dikkat etmemiz gerekiyor.

Arefe günü şükür kurbanı kesilebilir

Erdem; Evet şimdi kurban bayramı onu sohbetin başında söyledim kurban bayramı namazı vakti namazı girmeden namaz kılınan yerde kesilemez yani o özelliği kurban yerine geçmez hele arefe günü yine olmaz bu o normalki şükür kurbanı olabilir ama kurban bayramında kurbanın vacibiyeti yerine gelmesi için ne yapmamız gerekiyor kurban bayramının girdiği 1.ci günden itibaren başlar 3 veya 4.cü günü ne kadar bu devam edilebilir. Yani şartlar şöyle denilebilir 7 olabilir 3 olabilir yani 1 olabilir bu 7 şart değil en fazla 7 olur buda büyük baş hayvan yani deve sığır cinsi olması lazımdır küçük baş olmaz şartıda önemli değildir 7 ye kadar bir ruhsat verilmiş yani bir kişi tek başına da büyük baş kesebilir durumu iyiyse e bundan başka 1-3 olur tek sayılı yani 5-7 ama 7 den fazla olmaz bu caiz olmaz böyle bir iştihat yapılmıştır

Diyanet Vakfı vekaleten kurban kesiyor

Erdem; Büyükbaş hayvan yani deve sığır inek vb mesela koyun olmaz yani 7 olabilmesi için 1 den fazla olması için yani iki 3- 5- 7 olabilmesi için mutlaka büyükbaş olması gerekir ki bunlarda sığır cinsi ve deve olur mesela siz büyük bir koyunda olsa bir keçide olsa ancak 1 kişi olur . 2 veya 3 kişi kurban yapamaz.  Kardeşlerimizin bu hususa dikkat etmesi gerekiyor ayrıca bizim Türkiye diyanet vakfının diyanet işleri bakanıyla beraber vekalet kurbanı var, Bu vekalet kurbanı şu anlama geliyor siz paranızı internet aracılığıyla ilçe il müftülüklerimizden imamlarımızdan kuran kurslarımızdan veyahutta işte e-mail ortamında işte bunu da böyle gösterebilirim hali vakti yerinde olan Müslüman kardeşlerimizin suretiyle bu internette oluyor müftülüklerimizden gelen arkadaşlar hocalarımız imamlarımız yapıyor fazla kurban kesmek isteyen veyahutta ben kurbanımı kesemiyorum işte başka bir yere vereyim vakfa vereyim verirseniz. biz TDK yı tavsiye ediyoruz üstelik bu etler nereye gidecek bu etler yurtdışında ve dünyanın 135 ülkesine dağıtılacaktır başta Afrika’daki fakir Müslümanlar olmak üzere biz ve cami görevimiz bu işe bakıyorlar ben özellikle Afrika’daki Müslüman kardeşlerimizin bundan istifade edecekleri için tavsiye ediyorum yurtiçi 850 yurtdışı kurban bedeli 600 liradır. Bunlar belediyelerimiz müftülüklerimiz basın yolundan şuradan buradan ilan ediliyor.Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz bu kesim yerimiz de kurbanlarımızı keselim ki çevreye zarar vermemiş olalım bu vesileyle bütün Müslüman kardeşlerimizin kurban bayramlarını şimdiden tebrik ederim kurban bayramının hayırlara vesile olmasının Allahtan temenni ederim. Dedi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Urfaspor’dan 4 Transfer
Urfaspor’dan 4 Transfer
Suruç'ta Feci Kaza, 1 Ölü 6 Yaralı
Suruç'ta Feci Kaza, 1 Ölü 6 Yaralı