Harran Üniversitesinde kesin ihraç edilen isimler

Harran Üniversitesinde kesin ihraç edilen isimler

Harran Üniversitesinde kesin ihraç edilen isimler
02 Eylül 2016 - 11:04 - Güncelleme: 03 Eylül 2016 - 11:14

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/672

Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLENLERİN İSİMLERİ

-Abdurrahman Elmalı  -  Profesör  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tefsîr Anabilim Dalı

-Ahmet Baytak  -  Yardımcı Doçent  -  Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/8ilgisayar Bilimleri Anabilim Dau

-Ahmet Bedir  -  Profesör  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tefsir Anabilim Dalı

-Ahmet Boyacı  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bolümü/Fizikseltıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dau

-Ahmet Sait Yayla  -  Profesör  -  Fen-Edebîyat Fakültesi/Sosyoloji Bölümü/Uygulamau Sosyoloji Anabilim Dau

-Ahmet Tutoğlu  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tip Bilimleri Bölümü/Fizikseltıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dau

-Ayşe Sülöney Kurnaz  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dau

-Aytekîn Yeşilay  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Böujmü/Anesteziyoloji Anabilim Dau

-Baki Türkkan  -  Yardımcı Doçent  -  Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü/Anorganik Kimya Anabilim Dalı

-Beyazıt Yaşar Seyhan  -  Yardımcı Doçent  -  İlahiyat Fakültesi/Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü/Din Psikolojisi Anabilim Dalı

-Ekrem Muş  -  Doçent  -  İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü/Siyaset Ve Sosyal Bilimler. Anabilim Dalı

-Emel Yiğit Karakaş  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı

-Emin Şavik  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Temel Tl P Bilimleri Bölümü/Biyokimya Anabilim Dau

-Ethem Özdal  -  Araştırma Görevlisi  -  Sosyal Bilimler Enstitüsü//

-Fatıma Nurefşan Boyacı  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Radyoloji Anabilim Dau

-Fatih Kurnaz  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı

-Fatih Mehmet Adı Belli  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Biümleri Bölümü/Göz Hastaukları Anabilim Dalı

-Ferhat Bozkuş  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tip Bilimleri Bölümü/Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

-Gökhan Urhan  -  Araştırma Görevlisi  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Anesteziyoloji Anabilim Dau

-Hakan Büyükhatipoğlu  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Biümleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dau

-Halil Bilecen  -  Yardımcı Doçent  -  İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü/Uluslararası Îüşkiler Anabilim Dal!

-Hasan Bilinç  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Temeltıp Biümleri Bölümü/Biyokimya Anabilim Dau

-Hasan Bozaslan  -  Öğretim Görevlisi  -  Eğitim Fakültesi/Eğitim Biümleri Bölümü/Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dau

-Hasan Büyükaslan  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Aciltıp Anabilim Dau

-Haşan Çeçe  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Radyoloji Anabilim Dau

-Hasan Hüsnü Yüce  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Biümleri Bölümü/Anesteziyoloji Anabilim Dalı

-Hasan Karaca  -  Araştırma Görevlisi  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tefsir Anabilim Oau

-Hasan Türkmen  -  Profesör  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dau

-Hatice Sezen  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Temeltıp Bilimleri Bölümü/Biyokimya Anabilim Dau

-İbrahim Fatih Karababa  -  Yardımcı Doçent  -  Tip Fakültesi/Oahili Tıp Biümleri Bölümü/Ruh Sağlığı Ve Hastaukları Anabilim Dalı

-İbrahim Tobi  -  Yardımcı Doçent  -  Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Bölümü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı

-İrfan Eser  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Biümleri Bölümü/Göğüs Cerrahisi Anabiüm Dau

-İzzettin Yazar  -  Araştı Rma Görevlisi  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Biümleri Bölümü/Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

-Kadir Paksoy  -  Doçent  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölü Mü/Hadis Anabilim Dal!

-Lokman Varişli  -  Yardımcı Doçent  -  Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü/Molekûler Biyoloji Anabilim Oali

-Mahmut Asuhandan  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahiü Tıp Bilimler! Bölümû/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

-Mehmet Salih Aydın  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

-Mevlüt Eren  -  Araştırma Görevlisi  -  İlahiyat Fakültesi/Temelislam Bilimleri Bölümü/Kelam Anabilim Dalı

-Muratarcagök  -  Araştırma Görevlisi  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı

-Musa Günay  -  Yardımcı Doçent  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/İslam Hukuku Anabilim Dalı

-Mustafa Eıaytar  -  Yardımcı Doçent  -  Eğitim Fakültesi/Güzelsanatlar Eğitimi 3ölûmü/Resim-Îş Eğitimi Anabilim Dalı

-Mustafa Karapirü  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahiü Tıp Bilimleri Bölümü/Adli Tıp Anabilim Dalı

-Namık Kemal Karabiber  -  Doçent  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

-Nurten Aksoy  -  Profesör  -  Tıp Fakültesi/Temeltıp Bilimleri Bölümü/Biyokimya Anabilim Dalı

-Nurullah Kayışoğlu  -  Yardımcı Doçent  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Kelam Anabilim Dalı

-Orhan Gözeneli  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Genelcerrahi Anabilim Dalı

-Selman Uğuz  -  Doçent  -  Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Bölümü/Geometri Anabilim Dalı

-Süleyman Sivri  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahiü Tıp Bilimleri Bölümü/Adli Tıp Anabilim Dalı

-Şerif Karahan  -  Öğretim Görevlisi  -  Hilvan Meslek Yüksekokulu/Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr.

-Tüen Demiralsert  -  Doçent  -  Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü/Genel Biyoloji Anabilim Dalı

-Timuçin Aydoğan  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahiü Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı

-Veysel Asoğlu  -  Yardımcı Doçent  -  İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü/Ekonometri Anabilim Daü

-Yakup Oflaz '  -  Araştırma Görevlisi  -  Tıp Fakültesi/Dahiü Tıp Bilimleri Bolümü/Acil Tıp Anabilim Dalı

-Yakup Talha Elmalı  -  Araştırma Görevlisi  -  İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü/Mali Hukuk Anabilim Daü

-Yusuf Sezen  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahilî Tıp Bilimleri Bölümü/Kardiyoloji Anabilim Dalı

-Zafer Kiraz  -  Araştı Rma Görevlisi  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Hadîs Anabilim Dalı

-Zafer Uyar  -  Yardımcı Doçent  -  Fen-Edebiyat Fakültesî/Kimya Bölümü/Biyokimya Anabîüm Dalı

-Zehra Edisan  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Temeltıp Bilimleri Bölümü/Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Daü

-Zekeriya Kaya  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahiü Tıp Bilimleri Bölümü/Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRx
Başsavcısı Kuş,Kaymakam Yosunkaya’yı ziyaret etti
Başsavcısı Kuş,Kaymakam Yosunkaya’yı ziyaret etti
Bir oda bin dua ile Plastik Cerrahi servisi açıldı
Bir oda bin dua ile Plastik Cerrahi servisi açıldı