Harran Üniversitesinde kesin ihraç edilen isimler

Harran Üniversitesinde kesin ihraç edilen isimler

02 Eylül 2016 - 11:04 - Güncelleme: 03 Eylül 2016 - 11:14

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/672

Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLENLERİN İSİMLERİ

-Abdurrahman Elmalı  -  Profesör  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tefsîr Anabilim Dalı

-Ahmet Baytak  -  Yardımcı Doçent  -  Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/8ilgisayar Bilimleri Anabilim Dau

-Ahmet Bedir  -  Profesör  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tefsir Anabilim Dalı

-Ahmet Boyacı  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bolümü/Fizikseltıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dau

-Ahmet Sait Yayla  -  Profesör  -  Fen-Edebîyat Fakültesi/Sosyoloji Bölümü/Uygulamau Sosyoloji Anabilim Dau

-Ahmet Tutoğlu  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tip Bilimleri Bölümü/Fizikseltıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dau

-Ayşe Sülöney Kurnaz  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dau

-Aytekîn Yeşilay  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Böujmü/Anesteziyoloji Anabilim Dau

-Baki Türkkan  -  Yardımcı Doçent  -  Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü/Anorganik Kimya Anabilim Dalı

-Beyazıt Yaşar Seyhan  -  Yardımcı Doçent  -  İlahiyat Fakültesi/Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü/Din Psikolojisi Anabilim Dalı

-Ekrem Muş  -  Doçent  -  İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü/Siyaset Ve Sosyal Bilimler. Anabilim Dalı

-Emel Yiğit Karakaş  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı

-Emin Şavik  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Temel Tl P Bilimleri Bölümü/Biyokimya Anabilim Dau

-Ethem Özdal  -  Araştırma Görevlisi  -  Sosyal Bilimler Enstitüsü//

-Fatıma Nurefşan Boyacı  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Radyoloji Anabilim Dau

-Fatih Kurnaz  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı

-Fatih Mehmet Adı Belli  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Biümleri Bölümü/Göz Hastaukları Anabilim Dalı

-Ferhat Bozkuş  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tip Bilimleri Bölümü/Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

-Gökhan Urhan  -  Araştırma Görevlisi  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Anesteziyoloji Anabilim Dau

-Hakan Büyükhatipoğlu  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Biümleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dau

-Halil Bilecen  -  Yardımcı Doçent  -  İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü/Uluslararası Îüşkiler Anabilim Dal!

-Hasan Bilinç  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Temeltıp Biümleri Bölümü/Biyokimya Anabilim Dau

-Hasan Bozaslan  -  Öğretim Görevlisi  -  Eğitim Fakültesi/Eğitim Biümleri Bölümü/Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dau

-Hasan Büyükaslan  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Aciltıp Anabilim Dau

-Haşan Çeçe  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Radyoloji Anabilim Dau

-Hasan Hüsnü Yüce  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Biümleri Bölümü/Anesteziyoloji Anabilim Dalı

-Hasan Karaca  -  Araştırma Görevlisi  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tefsir Anabilim Oau

-Hasan Türkmen  -  Profesör  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dau

-Hatice Sezen  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Temeltıp Bilimleri Bölümü/Biyokimya Anabilim Dau

-İbrahim Fatih Karababa  -  Yardımcı Doçent  -  Tip Fakültesi/Oahili Tıp Biümleri Bölümü/Ruh Sağlığı Ve Hastaukları Anabilim Dalı

-İbrahim Tobi  -  Yardımcı Doçent  -  Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Bölümü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı

-İrfan Eser  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Biümleri Bölümü/Göğüs Cerrahisi Anabiüm Dau

-İzzettin Yazar  -  Araştı Rma Görevlisi  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Biümleri Bölümü/Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

-Kadir Paksoy  -  Doçent  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölü Mü/Hadis Anabilim Dal!

-Lokman Varişli  -  Yardımcı Doçent  -  Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü/Molekûler Biyoloji Anabilim Oali

-Mahmut Asuhandan  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahiü Tıp Bilimler! Bölümû/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

-Mehmet Salih Aydın  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

-Mevlüt Eren  -  Araştırma Görevlisi  -  İlahiyat Fakültesi/Temelislam Bilimleri Bölümü/Kelam Anabilim Dalı

-Muratarcagök  -  Araştırma Görevlisi  -  Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı

-Musa Günay  -  Yardımcı Doçent  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/İslam Hukuku Anabilim Dalı

-Mustafa Eıaytar  -  Yardımcı Doçent  -  Eğitim Fakültesi/Güzelsanatlar Eğitimi 3ölûmü/Resim-Îş Eğitimi Anabilim Dalı

-Mustafa Karapirü  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahiü Tıp Bilimleri Bölümü/Adli Tıp Anabilim Dalı

-Namık Kemal Karabiber  -  Doçent  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

-Nurten Aksoy  -  Profesör  -  Tıp Fakültesi/Temeltıp Bilimleri Bölümü/Biyokimya Anabilim Dalı

-Nurullah Kayışoğlu  -  Yardımcı Doçent  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Kelam Anabilim Dalı

-Orhan Gözeneli  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Genelcerrahi Anabilim Dalı

-Selman Uğuz  -  Doçent  -  Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Bölümü/Geometri Anabilim Dalı

-Süleyman Sivri  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahiü Tıp Bilimleri Bölümü/Adli Tıp Anabilim Dalı

-Şerif Karahan  -  Öğretim Görevlisi  -  Hilvan Meslek Yüksekokulu/Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr.

-Tüen Demiralsert  -  Doçent  -  Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü/Genel Biyoloji Anabilim Dalı

-Timuçin Aydoğan  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahiü Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı

-Veysel Asoğlu  -  Yardımcı Doçent  -  İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü/Ekonometri Anabilim Daü

-Yakup Oflaz '  -  Araştırma Görevlisi  -  Tıp Fakültesi/Dahiü Tıp Bilimleri Bolümü/Acil Tıp Anabilim Dalı

-Yakup Talha Elmalı  -  Araştırma Görevlisi  -  İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü/Mali Hukuk Anabilim Daü

-Yusuf Sezen  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahilî Tıp Bilimleri Bölümü/Kardiyoloji Anabilim Dalı

-Zafer Kiraz  -  Araştı Rma Görevlisi  -  İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Hadîs Anabilim Dalı

-Zafer Uyar  -  Yardımcı Doçent  -  Fen-Edebiyat Fakültesî/Kimya Bölümü/Biyokimya Anabîüm Dalı

-Zehra Edisan  -  Yardımcı Doçent  -  Tıp Fakültesi/Temeltıp Bilimleri Bölümü/Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Daü

-Zekeriya Kaya  -  Doçent  -  Tıp Fakültesi/Dahiü Tıp Bilimleri Bölümü/Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
HDP Şanlıurfa'nın Milletvekili Aday Listesi Belli Oldu
HDP Şanlıurfa'nın Milletvekili Aday Listesi Belli Oldu
İyi Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Listesi Belli Oldu
İyi Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Listesi Belli Oldu