İş davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi

İş davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi

Şanlıurfa 63 Haber Av.Hayati Dedeoğlu ile İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk” konusunda röportaj yaptı.

07 Kasım 2017 - 11:59 - Güncelleme: 07 Kasım 2017 - 13:26

Şanlıurfa 63 Haber Av.Hayati Dedeoğlu ile İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk” konusunda röportaj yaptı. Av.Hayati Dedeoğlu 7036 sayılı Kanuna göre;  bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı getirildi.

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculukla, mahkemelerde uzun yıllar süren davaların sona ermesi, uyuşmazlıkların en fazla bir ay içerisinde çözüme kavuşturulması öngörülüyor.

Bu yasa neyi amaçlıyor?

Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmak suretiyle 25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7036 sayılı iş mahkemeleri kanunu ile İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen alternatif çözüm yolu olan arabuluculukla, mahkemelerde uzun yıllar süren davaların sona ermesi, uyuşmazlıkların en fazla bir ay içerisinde çözüme kavuşturulması öngörülüyor.

Bu yasa ne zamandan itibaren geçerli olacak?

Söz konusu yasal düzenleme ile önemli bir reform hayata geçirilmiş olup, 1 Ocak 2018'den itibaren işe iade davaları dahil olmak üzere bireysel iş uyuşmazlıklarında, alacak ya da tazminat taleplerinde arabulucuya başvurma dava şartı haline getirilmiştir. Arabulucuya yapılan başvuru neticesinde anlaşma sağlanması halinde sorun tamamen çözülmüş olacak ancak anlaşma sağlanamaması durumunda ise tarafların dava açma hakkı mahfuz kalacaktır.

Arabulucuya başvuru sırasında harç ve ücret ödenecek mi ?

Arabulucuya başvurmanın ve uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolu ile sonlandırılmasının birçok avantajı bulunmakla birlikte bunların en önemlilerinin başında arabuluculuk sürecinin ekonomik, hızlı ve gizli olması gelmektedir.

Arabulucuya başvuru esnasında başvuran taraftan hiçbir şekilde başvuru ücreti ve yargılama gideri adı altında her hangi bir ücret alınmamaktadır. Arabuluculuk süreci sonunda anlaşma sağlanması halinde arabuluculuk hizmeti karşılığında yasa gereği uzlaşılan tutarın yüzde 3'ünün bir taraf, yüzde 3'ünün de karşı tarafça ödenebileceği gibi ücretin tamamını kabul etmek üzere taraflardan birinin de ödemesi mümkündür.

Arabuluculuya başvurmadan mahkemeye dava açılabilir mi?

Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.  Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

Arabuluculuk müracaatlarında süre yaklaşık ne kadar sürer ?

İlgili alternatif çözüm yolunu süre yönünden değerlendirecek olursak İş mahkemelerimizde davaların ortalama görülme süresi ilk derece mahkemeleri, istinaf ve Yargıtay süreci birlikte değerlendirildiğinde iki ya da üç yıl sürmekte iken arabuluculuk yolunda en fazla bir aylık süre içerisinde haklı olan taraf alacağına kavuşabilmektedir. Zira ilgili yasa açıkça arabuluculuk surecinin başvuru tarihinden itibaren 3 hafta içersinde sonuçlandırılması gerektiği söz konusu surenin arabulucu tarafından en fazla 1 hafta daha uzatılabileceğini hükme bağlamıştır.  Sürecin ne denli hızlı islediği açıklayabilmek adına şunu söyleyebilirim. Arabuluculuk kapsamında bugüne kadar çözüme kavuşturulan 20 bin uyuşmazlığın yüzde 93'ü en fazla bir günde sonuçlandırılki bu durum sürecin ne kadar hızlı işlediğini açık bir şekilde göstermektedir. Bu bağlamda işçilerin alacaklarına bir an önce kavuşmak arzuları ve işverenlerin de yıllarca iş davalarıyla uğraşmak yerine vakit nakittir diyerek davaların bir an önce sonuçlanmasını talep etmeleri karşısında arabuluculuk yolunun tarafların taleplerini karşıladığı görünmektedir.

 Arabuluculuk kararları adliye sistemine girecek mi?

Arabuluculuk süreci gizli olacağı gibi her hangi bir şekilde emsal teşkil etmeyecektir. Zira işçi ve işverenin arabuluculuk sürecinde ortaya koymuş olduğu bilgi ve belgeler hatta deliller dava açılması halinde karşı tarafça mahkemede yeniden ileri sürülmediği sürece aleyhe delil olarak kullanılamayacaktır ve arabulucu da bu gizlilik kuralına uymak zorundadır.

Anlaşılan hususlarla sonradan dava açılabilir mi?

Taraflar anlaştığında arabulucu anlaşılan hususlara ilişkin bir anlaşma tutanağı hazırlayacak olup ilgili tutanak taraflar ve arabulucu tarafından imzalana imza altına alınacak ve tutanakta yazılı anlaşılan hususlarla ilgili bir daha dava açılamayacak. Böylece sorun tamamen çözülmüş olacak. İşçi hakkını en kısa surede diğer bir tabirle alnının teri kurumadan almış, işveren de bu sorunla uğraşmayı bırakmış olacak. Kaldı ki Mahkemelerde yargılama esnasında taraflar arasında husumetler doğuyor ancak Arabuluculuk sürecinde taraflar el sıkışıyor, kucaklaşıyor. Diğer bir ifadeyle uyuşmazlık karşılıklı uzlaşma ile sonuçlanmış olması sebebiyle taraflar birbirlerinden helallik almak süretiyle masadan kalkmış oluyor.

Arabuluculuğun mahkemelere faydası ne?

Yeni düzenlemeyle birlikte yaklaşık 400 bin dosyanın arabuluculuğa gidebileceği öngörülmekle bu şekilde yargının büyük oranda yükünün azalacağı beklenmektedir.

Arabuluculuk sisteminde İşveren ve işçi avukatlar ve danışmandan destek alabilir mi?

Yine arabulucular hak kayıplarına müsaade etmeyeceği gibi, arabulucu, bir tarafın hakkını bilmediğinin farkına vardığında, süreci sonlandırabileceği veya hukuki bir danışmandan ya da avukattan yardım alınması için süreci erteleyebilecektir. Kaldı ki taraflar kendi iradeleri ile sürecin en başından itibaren avukatları aracılığı ile de sureci takip edebileceklerdir.Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.Ben teşekkür ederim

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Haliliye’de 158 bin ağaç toprakla buluşturuldu
Haliliye’de 158 bin ağaç toprakla buluşturuldu
Eyyübiye’de park yapım çalışmaları sürüyor
Eyyübiye’de park yapım çalışmaları sürüyor