Karaköprü Maşuk’ta 1364 Toki evi satışa sunuluyor

Karaköprü Maşuk'ta 1364 Toki evi satışa sunuluyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Şanlıurfa Maşuk 4.Bölge 1. ve 2.Etap Projesi kapsamında 700 adet 3+1 konut ve 664 adet 4+1 konut olmak üzere toplam 1364 adet konut kura yöntemiyle satışa sunulacak.

11 Mart 2017 - 14:18 - Güncelleme: 11 Mart 2017 - 17:33

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Şanlıurfa Maşuk 4.Bölge 1. V e 2.Etap Projesi kapsamında 700 adet 3+1 konut ve 664 adet 4+1 konut olmak üzere toplam 1364 adet konut kura yöntemiyle satışa sunulacak.

Kura ile satılacak konutların başvuruları T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri tarafından 27 MART –14 NİSAN 2017 tarihleri arasında kabul edilecek

Söz konusu müracaatlar; “Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” (Emekli Sandığından Hak Sahibi Belgesi olan ve daha önce Şehit Ailelerine, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinden yararlanmamış olanlar) başvuruları, 2) En az %40 Engelli Vatandaşların başvuruları ve Diğer Konut Alıcı Adayları başvuruları olmak üzere 3 ayrı kategoride kabul edilecek.

Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.  “%40 Engelli Vatandaşlara” her bir kategoride belirtilen konut sayısının %5’i kadar, 3+1 konutlar için 35 konut, 4+1 konutlar için 33 konut kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Proje kapsamında satışa sunulmakta olan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların, noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” 04 MAYIS 2017 tarihinde çekilecektir. Kura çekim işlemleri 3. maddede belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır. Kura çekildiği takdirde 1. kategoride çekilen kura sadece konut belirlemeye yönelik olacak.

Detaylı satış fiyat ve koşulları T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmakta.

Proje yapı ruhsat tarihi : 1.Etap :31/05/2016 - 2.Etap 02/06/2016’dır.

Konut satın almak için başvuruda bulunanların T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, bu kişilerin daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış ve kredi kullanmamış olmaları şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç). Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş) oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Kuranın çekileceği yer, ilgili T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şanlıurfa İpekyolu Şubesinde ve İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.

Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili şubelerine başvurarak, 2 Bin TL (İkibin Türk Lirası) tutarındaki başvuru bedelini 27 MART –14 NİSAN 2017 tarihleri arasında yatıracak. (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) Başvurdukları grup ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi”ni imzalayacaklardır.

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması durumunda başvuru sırasına göre 15 MAYIS – 30 HAZİRAN 2017 tarihleri arasında konut seçimi yapan alıcılar; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı 15 MAYIS – 30 HAZİRAN 2017 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şanlıurfa İpekyolu Şubesine yatırarak, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak .

Kura sırasında 3+1 konutlar için 200 ve 4+1 konutlar için 200 adet yedek alıcı belirlenecek, asil konut alıcılarının sözleşme imzalamaması halinde kalan konutlar İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Borç bakiyesi, %10 peşin 96 ay, %15 peşin 108 ay ve %25 peşin 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecek. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacakt. İlk taksit ödeme tarihi, sözleşme tarihini takip eden ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış OCAK 2018 döneminde uygulanacaktır.

Kura sonucunda asil ya da yedek hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini 08 MAYIS 2017 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şubelerinden geri alabilecek.

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabilecekler.

Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Konut alıcısı, Gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanmak İstenmesi Durumunda, Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki başvuru sahipleri, ilgili Banka aracılığı ile Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden faydalanacağından, tahsis edilen kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vade ile madde 14’de belirlenmiş olan artış esaslarına göre ödenecek. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek program dahilinde gerçekleştirilecek.

Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecek.

Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir. Konut alıcıları anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devir edebileceklerdir. Devir esnasında devir edene ait varsa ödenmemiş taksit, emlak vergisi, ortak gider aidatı, sigorta ücreti vb. tüm borçları kapatılacak, konut alıcıları için başlangıçta aranan şartların tamamı devir alan üçüncü şahıslarda da aranacaktır.

Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm yetkili şubelerine yapılabilir. Kuradan sonra sözleşme imzalama işlemleri ise Şanlıurfa İpekyolu şubesinde yapılacak.

2017/03/3481862.jpg
2017/03/7705152.jpg

YORUMLAR

 • 7 Yorum
 • ömer
  2 yıl önce
  Toki nin bu fiyatları, urfada ki konut fiyatlarını yükselteceğe benziyor , daha biz de bizim mütahitlerden şikayetçiydik.Toki bu gidişle bizim mütahitlere rahmet okutacağa benziyor.
 • fakir dostu
  2 yıl önce
  160 bin lira Karaköprü de istediğin evi alırsın ayda 1060 lira taksitle
 • misafir
  2 yıl önce
  ev kiraları çok yüksek toki nin yeni evler yapmasını istiyorum
 • My
  2 yıl önce
  Bu rakamlar ne terbiyesizler siz nasıl yoksullara destek veriyorsunuz bukadar parası olan toplu konuttamı oturur reziller adınızda batasınız dinsizler
 • Bekir tiryaki
  2 yıl önce
  Fiatlar kazık,taksitler ve peşinatlar dahası. İnşaallah alan olmaz da elinizde kalır
 • Mustafa Toprak
  2 yıl önce
  TOKİ değil sanki villa satıyorlar fiyatlar biraz pahalı değil mi?
 • Osman Turan
  2 yıl önce
  Evi olmayan emekliye neden öncülük tanınmamış.?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Başkan Ekinci'den Akşam Denetimi
Başkan Ekinci'den Akşam Denetimi
Şehit Yumuşak ve Acar İçin Mevlit Okutuldu
Şehit Yumuşak ve Acar İçin Mevlit Okutuldu