Şanlıurfalı bürokrat Bekir Sıtkı Özbek’e önemli görev

Şanlıurfalı bürokrat Bekir Sıtkı Özbek’e önemli görev

Şanlıurfalı Tecrübeli ve başarılı Bürokrat Bekir Sıtkı Özbek Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Olarak Atandı.

30 Eylül 2016 - 10:14

Şanlıurfa’nın tanınmış ailesine mensup, uzun yıllarUrfa da görev yapan  daha sonra Adana Doğu Akdeniz  Tarımsal Araştırma Enstitüsü müdürlüğünde  müdür yardımcılığı görevini yürüten Ziraat Yüksek mühendisi Bekir Sıtkı Özbek, Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığında Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak atandı. Kendisi halen Adana Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve Adana Şanlıurfalılar Dernek Başkanlığını yürütüyordu. Şanlıurfalıhemşerilerimizin Adana’daki güzel yüzü olan Bekir Sıtkı Özbek’ e yeni görevininwww.sanliurfa63.com olarak hayırlı olsun diyoruz.

Bekir Sıtkı Özbek kimdir ?

1969 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 1990 yılında Harran Üniversitesi Tarla Bitkileri bölümünü bitirdi.  Harran Üniversitesi, Şanlıurfa-Akçakale tarımsal  Araştırma Enstitüsünde görge yaptı. 1997 yılından beri Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapan Özbek; Adana Doğu Akdeniz  Tarımsal Araştırma Enstitüsü müdürlüğünde  müdür yardımcılığı görevini yürütürken Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığında Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak atandı.

 GÖREV ALDIĞI PROJELER

 2010-2014 Çukurova Pamuk Islah Araştırmaları 2013-2017 Çukurova ve Harran Ovası Koşullarında Bazı Jüt (Corchoruscapsularis L. ve Corchorusolitorius L.) Genotiplerinin Adaptasyon ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.

2008-2013 Melezleme Islahı ile Çeşit Geliştirme ve Adaptasyon Araştırmaları(TAGEM-MAY Ortak Projesi)

2010-2014 Çukurova Bölgesinde Melezleme Islahı ile Lif Kalitesi Yüksek ve Verimli Yeni Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Saf Hatların Oluşturulmasında Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması

2009-2011 Çukurova Bölgesinin, Standart Pamuk Çeşidi Ç.1518 (Gosssypium hirsutum L.)’in, Lif Teknolojik Özelliklerinin Geliştirilmesi Ve Lüle Sarkma Direncinin Arttırılması Üzerine Bir Araştırma

2007-2011 GAP Pamuk Entegre Ürün Yönetimi Araştırma Projesi (Çeşit Geliştirme, Yetiştirme Teknikleri, Entegre Zararlı Yönetimi)

2005-2010 Çukurova Pamuk Islah Araştırmaları 2005-2010 Çukurova Bölgesinin, Standart Pamuk Çeşidi Çukurova 1518 (G.hirsutum L.)’in Lif Teknolojik Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Lüle Sarkması Direncinin Artırılması Üzerine Araştırma 2003-2005 Çukurova Pamuk Islah Araştırmaları

2006-2010 GAP Pamuk Entegre Ürün Yönetimi Araştırma Projesi (Çeşit Geliştirme, Yetiştirme Teknikleri, Entegre Zararlı Yönetimi) 2000-2003 Çukurova Bölgesinde LinexTester Melezlerinden Gelen Ümitvar Pamuk Çeşit Adaylarının ve İleri Hatların Seleksiyon Islahı 2001-2003 Çukurova Bölgesi Koşullarında Plastik Malçlamanın Pamuğun (G. Hirsutum L.) Morfolojik, Fizyolojik ve Teknolojik Özelliklerine Etkisi Üzerine bir Araştırma

2001-2003 Çukurova Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları 2000 Çukurova Bölgesinde, Yeşilkurt (Heliotis Armigera Spp) Ve Pembekurta (Pectinophora Gossypiella Saund) Dayanıklı Transgenik Pamuk Çeşidi DP410B’nin Alan Denemesi

1999-2005 Çukurova Bölgesinin, Standart Pamuk Çeşidi Çukurova 1518 (G.hirsutum L.)’in Lif Teknolojik Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Lüle Sarkması Direncinin Artırılması Üzerine Araştırma

 1997-1999 Çukurova Bölgesinde Line X Tester Melezlerinden Gelen Ümitvar Pamuk Çeşit Adaylarının Ve İleri Hatların Seleksiyon Islahı 1998-2000 Pamuk Adaptasyon Ve Çeşit Verim Denemeleri 1998-2000 Çukurova Bölgesi Standart Pamuk Çeşitleri Muhafaza Islahi

1997-2000 Çukurova Bölgesinde Verticilium’a (V.Dahliae Kleb.) Dayanıklı Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar 1998-2000 Pamukta (G.Hirsitum L.) Line X Tester Melez Kombinasyonlarinda Çukurova Koşullarında Uygun Yeni Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştirma

1999-2000 Çukurova Bölgesinde Yeşil Kurt (Heliothis armigera spp.)ve Pembe Kurta (Pectinophora gossypiella) Dayanıklı Transgenik Pamuk Çeşidi DP 410 B ‘nin Alan Denemesi 1999-2000 Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen 2 Pamuk Çeşidinin Gelişme Dönemlerinde Sıcaklık Gereksinimlerinin Gün derece Ünitesi Olarak Belirlenmesi

2002-2004 Çukurova Bölgesi Koşullarında Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Yabancı Döllenme Oranı İle İzolasyon Mesafesi ve Polinatör Böcek Türlerinin Tespiti

MAKALELER & BİLDİRİLER & YAYINLAR

Süllü, S., Özbek B., Türkoğlu, Ş.R., Dolançay, A., Toklu, P., Kaya, H.2010, Çukurova Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları TAGEM TA010202011 (Sonuç Raporu)114 s.Kaya, H., Dolançay, A., Toklu, P., Türkoğlu, Ş.R., Nasırcı, Z., Süllü, S., Özbek, B. S. 2007. Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Pamuk İpliği Üretimi Yapan Tekstil İşletmelerinin Genel Durumu, Pamuk Lifine İlişkin Kalite Beklentileri, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Tekstil ve Mühendis Dergisi, Sayı:62-63, Sy:1-16, ISSN 300-7599.

SÜLLÜ S.,NASIRCI Z.,TÜRKOĞLU Ş.R.,ÖZBEK B.S.,DOLANÇAY A.,TOKLU P.,KAYA H.,GÜVERCİN R.Ş. 2009 Hatay Çukurova Koşullarında farklı pamuk hat/çeşitlerinde verim,verim komponentleri ve teknolojik özelliklerin belirlenmesi üzerine bir araştırmaTürkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Poster Bildiriler cilt :2, sy: 42-44, 19-22 Ekim, Hatay

Özbek, B. S., Süllü S., Nasırcı Z., Dolançay, A., Türkoğlu, Ş.R., Toklu, P., Kaya, H., 2009 Çukurova Bölgesinin, Standart Pamuk Çeşidi Ç.1518 nin, lif teknolojik özelliklerinin geliştirilmesi ve lüle sarkma direncinin artırılması üzerine bir araştırma

DOLANÇAY A.,TOKLU P.,TÜRKOĞLU Ş.R.,KAYA H.,NASIRCI Z.,SÜLLÜ S.,ÖZBEK B.S.,2009 Hatay Çukurova Koşullarında farklı pamuk çeşitlerinin verim ve lif teknolojik özellikleri yönünden performanslarının belirlenmesi Türkoğlu Ş.R.,

Dolançay A., Kaya H., Toklu P., Gök Güler P., Hatipoğlu R., Nasırcı Z., Süllü S., özbek B.S. Pamukta F4 melez populasyonundan ışınlanmış polen ile tozlama tekniği kullanılarak haploid bitki elde etme olanakları Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Poster Bildiriler cilt :2, sy: 37-41, 19-22 Ekim, Hatay. Süllü, S., Güveloğlu, M., Nasıcı, Z., Türkoğlu, Ş.R.,Özbek, B.S.,

Dolançay, A., Toklu, P., Kaya, H., 2007. Çukurova Bölgesinde Linextester Melezlerinden Gelen Ümitvar Pamuk Çeşit Adaylarının Ve İleri Hatların Seleksiyon Islahı. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler:1, sy: 457-461, 25-27 Haziran, Erzurum.

Dolançay, A., Toklu, P., Türkoğlu, Ş.R., Kaya, H., Nasırcı, Z., Süllü, S., Özbek, B.S., 2007. Çukurova Koşullarında Farklı Pamuk Çeşitlerinin Verim Ve Lif Teknolojik Özellikleri Yönünden Performanslarının Belirlenmesi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler:2, sy: 650-653, 25- 27 Haziran, Erzurum

Dolançay, A., Kaya, H., Toklu, P., Türkoğlu, Ş.R., Nasırcı, Z., Süllü, S., Özbek, B.S., 2007. Çukurova Bölgesinde Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Üretiminin Sorunları Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler:2, sy: 641-646, 25-27 Haziran, Erzurum.

Kaya, H., Toklu, P., Dolançay,A., Türkoğlu, Ş.R., Nasırcı, Z., Süllü, S., Özbek, B. S., 2007. Adana, Hatay, Gaziantep Ve Kahramanmaraş İllerinde Bulunan Çırçır İşletmelerinin Genel Durumu, Kütlü Pamuğa İlişkin Kalite Beklentileri, Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler:2, sy: 548-553, 25-27 Haziran, Erzurum.

Toklu, P., Kaya, H., Türkoğlu, Ş.R., Dolançay A., Toklu, F., Nasırcı, Z., Süllü, S., Özbek, B.S. 2007. Çukurova Koşullarında Pamukta Bazı Agronomik Uygulamaların Bitki İzleme Parametrelerine Etkisi Ve Bitki Haritalama Üzerine Araştırmalar. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler:2, sy: 657-661, 25-27 Haziran, Erzurum.

Toklu, P., Türkoğlu, Ş.R., Kaya, H., Dolançay, A.,Nasırcı, Z., Süllü, S., Özbek, B.S., Ay H. 2007. Pamukta ( Gossypium hirsutum L.) İki Melez Kombinasyonda Önemli Tarımsal Ve Teknolojik Özelliklerin Ve Melez Gücünün Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler:1, sy: 493-497, 25-27 Haziran, Erzurum.

Türkoğlu, Ş.R., Kaya, H., Dolançay, A., Toklu, P., Nasırcı, Z., Süllü, S., Özbek, B.S. 2007. Pamukta ( Gossypium hirsutum L.) Gamma Işınlaması İle Elde Edilen Hav Özelliği Yönünden Farklı Mutant Bitkiler Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler:1, sy: 489-493, 25- 27 Haziran, Erzurum.

Özbek, B. S., Güveloğlu, M., Süllü S., Dolançay, A., Türkoğlu, Ş.R., Kaya, H., Toklu, P. 2007. Çukurova bölgesi Koşullarında Plastik Malçlamanın Pamuğun (Gosspium hirsutum L.) Morfolojik, Fizyolojik ve Teknolojik Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler:2, sy: 442-446, 25-27 Haziran, Erzurum.

Gülyaşar, L., Süllü, S., Dolançay, A., Türkoğlu, Ş.R., Kaya, H. Özbek, B.S., 2000. Technological Report of Turkish Cotton Varieties. The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, A Joint Workshop and Meeting of the all Working Groups 20-24 September 2000, Adana TURKEY, 223-226.

Türkoğlu. Ş.R., Dolançay, A., Kaya, H., Toklu, P., Gök, P., Hatipoğlu R., Nasırcı, Z., Süllü, S., Özbek, B.S. 2007. Pamukta ( Gossypium hirsutum L.) Işınlanmış Polen İle Tozlama Tekniği Yoluyla Haploid Bitki Elde Etme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler:1, sy: 356-360, 25-27 Haziran, Erzurum.

Toklu, P., Kaya, H., Türkoğlu, Ş.R., Dolançay, A., Nasırcı, Z., Süllü, S., Özbek, B. S.,Ay H., 2009. Adana Pamukta Bazı agronomik uygulamaların bitki izleme parametrelerine etkisi ve bitki haritalama üzerine araştırmalar

Türkoğlu, Ş.R., Dolançay, A., Kaya, H., Toklu, P. Güveloğlu, M., Süllü, S., Özbek, B. S. ,2004, Çukurova Bölgesi Koşullarında Pamukta Yabancı Döllenme Oranı ile, İzolasyon Mesafesi ve Polinatör Böcek Türlerinin Tespiti Proje No: TAGEM TA 030202010, (Sonuç Raporu) 32 s.

Özbek, B.S., Süllü, S., Türkoğlu, Ş.R., Kaya, H., Toklu, P., Gençer, O.2004,Çukurova Bölgesi Koşullarında Plastik Malçlamanın Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Morfolojik, Fizyolojik ve Teknolojik Özelliklerine Etkisi Üzerine bir Araştırma Proje No: TAGEM TA 010202012, (Sonuç Raporu) 21s.

 Süllü, S., Güveloğlu, M., Özbek, B. Dolançay, A., Türkoğlu, Ş.R., Toklu, P., Kaya, H.2003,Çukurova Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları TAGEM TA010202011 (Sonuç Raporu)

Kaya, H., Güveloğlu, M., Gülyaşar, L., Dolançay, A., Türkoğlu, Ş.R., Toklu, P., Süllü, S., Özbek, B.S., 2003, Çukurova, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde Yetiştirilen Standart Pamuk Çeşitlerinin Lif Karakterlerinin Karşılaştırılması Proje No: TAGEMTA00030111, (Sonuç Raporu) 40 s.

Güveloğlu, M., Süllü, S., Özbek, B. Dolançay, A., Türkoğlu, Ş.R., Toklu, P., Kaya, H.. 2003, Pamukta (Gossypium hirsutum L) Line Tester Melez Kombinasyonlarından Çukurova Koşullarına Uygun Yeni Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi Proje No: TAGEMTA010202014, (Sonuç Raporu).

Süllü, S., Güveloğlu, M., Özbek, B. Dolançay, A., Türkoğlu, Ş.R., Kaya, H.,2000, Çukurova Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları TAGEM Sonuç Raporu

Güveloğlu, M., Süllü, S., Özbek, B. Dolançay, A., Türkoğlu, Ş.R., Kaya, H., 2000, Pamuk Adaptasyon ve Çeşit Verim Denemesi TAGEM Sonuç Raporu

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Ekinci Siverek kırsalında ziyaretlerde bulundu
Ekinci Siverek kırsalında ziyaretlerde bulundu
PKK'nın finans kaynağı sigara kaçakçılığına büyük darbe
PKK'nın finans kaynağı sigara kaçakçılığına büyük darbe