Urfa Orman Fakiri- Videolu Haber

Urfa Orman Fakiri- Videolu Haber

Şanlıurfa 63 COM Muhabiri Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver ile röportaj yaptı.Ünver, Şanlıurfa’da ormanlık alan uluslararası standartlara göre yeterli değil.Dedi

03 Ekim 2017 - 12:35

Şanlıurfa 63 COM Muhabiri Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver ile röportaj yaptı.Ünver, Şanlıurfa’da ormanlık alan uluslararası standartlara göre yeterli değil.Dedi

Sizi tanıyabilirmiyiz ?

Şanlıurfa orman bölge müdürüyüm, yaklaşık 1.5 yıldır bu görevi yürütmekteyim daha önce Zonguldak orman bölgede müdür yardımcısıydım.

Kurumunuza bağlı iller ve işletmeler hangileridir?

Bölge müdürlüğümüz 2011 yılında kuruldu. Kurulmuş olduğu iller sırasıyla önce Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin’i kapsamaktadır.

Fidan üretimi hakkında bilgi verirmisiniz?

4 Adet fidanlığımız var. Ancak ilimizde bulunan fidanlarımız Birecik fidanlığı, sadece bu Birecik fidanlığını ele alırsak sadece il bazında konuşursak 4,5 milyon fidan üretiyoruz, bu fidanların bir kısmı ibreli ağaçlarından oluşan çam fidanları, bir kısmı da yapraklı Fıstık özellikle meyveli ağaçlar üzerine çitlembik gibi ağaç türlerini kapsamakta. Biz burada aynı zaman da köylerimize gelir getirici olarak bazı türler kullanıyoruz özellikle Şanlıurfa’da Antep fıstığı, dut, ceviz Ağaç türlerini kullanıyoruz, badem türlerini de kullanıyoruz ve bu türleri buralar da ormanlık alanlar da 3 yıl bakımını yaptıktan sonra vatandaşa teslim ediyoruz şuan da bu çalışmalarımızın örnekleri de var.

Şanlıurfa’da orman alanı ne kadardır?

İlimizin normal de orman varlığı geçmiş planlarda 9 hektar civarında. Ancak gerek hazineden gerekse mera alanlarından tahsislerle birlikte bu alanlara fidanları dikmek suretiyle şuanda ki orman varlığımız 26 bin 907 hektar alana sahip durumda. Ancak bunlar tamamen alınmadı, çalışmalar devam ediyor yaklaşık 15 bin hektar civarında ki alanın şuan da kayıtlarımız da mevcut.

Şanlıurfa’da genellikle araziler şahıs mülkiyetinde orman alanları için zorluk çekiyormusunuz?

Evet, az önce söylediğim gibi bizim burada tescilli orman alanı olmadığı için özellikle hazineden ve mera alanlarından talep ederek bu alanların denginde alacağımız çalışmalar yapıyoruz. Fakat bunların tahsisleri geciktiği taktirde beklemek zorunda kalıyoruz.

Şanlıurfa’da uyarılara rağmen anız yangınları oluyor. Buna ne gibi tedbirler alıyorsunuz?

Biliyorsunuz şuan da orman yangınlarının en yoğun çıktığı dönem, bu dönem de bizim ormanlarımızın özellikle ağaçlarımız zarar görmekte, en fazla da yöremiz de maalesef anız yakılmakta anız yakmak yasaktır, anız yakıldığı taktir de ormanın organik faktörünü azaltıyorsunuz ve arazide yaşayan bir çok canlıyı ortadan kaldırmış oluyorsunuz dolaysıyla da bir çok Zarar görmekte.

Topluma ağaç sevgisini aşılamak için etkinlikleriniz var mı?

Evet, biz her yıl 21 Mart dünya orman günün de Dünya orman haftası, bu hafta boyunca okullarımız da çocuklarımıza dönük çalışmalar yapıyoruz. Bir okulumuzu alıyoruz ve orada ağaçlandırma alıyoruz ve diğer okullarımız da yine ağaçlandırma yaparak okul Hayat kapsamında tüm okullarımızı ağaçlandırıyoruz. O ağaçları dikerken de mutlaka bunların korunması ve sulanması için orada ki yöneticilerle görüşüyoruz. Fidanların Sulanması için takip ediyoruz.

Şanlıurfa’da orman alanları yeterli mi? yetersiz ise projeleriniz nelerdir?

Şanlıurfa’da orman alanlarının yetersiz olduğunu hepimiz görüyoruz, sizler de görüyorsunuz ancak bunu arttırmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Hazineden veya mera alanlarından alabileceğimizle biz bu orman alanlarını arttırmayı hedefliyoruz.

Şanlıurfa’da 2b orman alanları ile ilgili bilgi verirmisiniz?

Şanlıurfa’da 2B yapacağımız alan yok çünkü ormanlık alanlar daha çok hazineye tahsis edildiği için biz burada her hangi 2B çalışması yapamıyoruz.

Yangınların sebepleri genellikle nelerdir?

Şanlıurfa ilimizin havasının çok sıcak olması ve nemin az olması nedeniyle ağaçlar genelde yangına hassas bir durumda bunun için biz sürekli olarak günümüz de bulunan yangın ekiplerini ormanlık alanlarda konuşlandırıyoruz. Bu alanlar da 24 saat gözetleme esasına göre ekipler gece yatıyorlar her hangi bir duman olduğu taktirde, her hangi bir şekilde yangın ihbarı aldıkları taktir de anın da müdahale ediyorlar. Çok tehlikeli zamanlarda da bu alanları sürekli devriye gezmek suretiyle veya vatandaşlar orada bulundukları zaman onlar da ikaz ediyorlar. Bizim yöremiz de ağırlıklı olarak yangınlar anızdan, çoban ateşinden, sönmeyen bir izmariti bıraktığınız taktirde yangın çıkabilmekte, özellikle vatandaşlardan rica ediyorum hele bu sıcak günler de özellikle Urfa’nın sıcağı ve nemde yok bu sıcak günler de kesinlikle sönmemiş sigara izmaritlerini yolda atmasınlar. Otlar da çok kurumuş durumda atacağınız bir sigara izmaritin uzun yıllar emek verdiğimiz bu orman alanlarına bir anda yakıp kül etmektedir. Diğer hususta çobanlarımızın da zaman zaman hayvanları otlatırken mümkün mertebe yine sigara atmasınlar, yemek pişirmek için yaktıkları ateşe dikkat ederler de bu konuda seviniriz.

Bir de ayrıca vatandaştan şunu istiyoruz ALO 177 Orman İhbar Hattı var, her hangi bir duman veya ateş gördüklerinde bu nerede olursa olsun bize haber verirlerse alo 177 nolu orman yangın ihbar hattına biz hemen ekiplerimizi oraya göndeririz ve gerekli yangın müdahaleleri yaparak orayı kontrol altına alırız.

Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bize bu imkânı verdiğiniz için.

Tescilli orman varlığı olmaması orman alanlarının çoğalması engelliyor

Şanlıurfa’da orman alanı 26.907 hektar olup, 2016 yılında toplam 1178 hektar alanda ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışması yapılarak 1,5 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca, 250 bin adet fidan ücretsiz olarak vatandaşlara ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı. 2106 yılında 30 km.lik yol boyu ağaçlandırması yapılmış ve sulaması Orman bölge Müdürlüğünce yapılıyor.

2017 yılında Orman Genel müdürlüğünce verilen programlar ile 720 hektar arazi çalışması tamamlandı. Kasım ve Aralık aylarında fidan dikimi yapılacak. Mart 2017 itibari ile 600 adet fidan ücretsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlarla ücretsiz verildi.

Yılsonu hedefi 2 milyonu fidanı toprakla buluşturulması hedefleniyor. Şanlıurfa ilinde ağaçlandırma çalışmaları ancak hazine arazileri üzerinde yapılabiliniyor. Şanılurfa’da hazine arazileri  Milli Emlak Müdürlüğünce ya vatandaşlara kiralanmış yada yöre halkı tarafından mera amaçlı kullanılıyor. Bu nedenle hazine arazileri ağaçlandırma yapmak amacı ile tahsis işlemlerinde  büyük zorluklar yaşanıyor.Dolayısıyla ancak mera niteliğini kaybetmiş ve mera  Kanunun 14/d maddesi uyarınca vasıf değişikliği yapılan yerlerde ağaçlandırma yapılabiliyor.

17 bin 500 dekar alan tahsis edilirse ağaçlandırılacak.

Orman ve su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan 17.01.2012 tarihli protokol ile Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğüne ait mera vasıflı olan teknik heyet olarak mera niteliğini kaybeden arazilerde toprak muhafaza amaçlı ağaçlandırma çalışmalarda 4342 sayılı Mera Kanunun 14/d maddesi uyarınca  vasıf değişikliğinin yapılması iş akım sürecinde büyük sıkıntılar yaşanıyor.

 Vasıf değişikliği ve akabinde tahsis işlemleri 4-5 yıllık bir zamanda olabiliyor. Haziran 2017 ayı sonu itibariyle Başbakanlık ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il Müdürlüğünden vasıf değişikliği yapılması beklenen toplam arazi miktarı 17 bin 500 dekar. Bu arazilerin tahsis edilmesi halinde 3 milyon fidan dikim alanı ortaya çıkacak.

Şanlıurfa’nın yüzde 1,4 ‘lik kısmı orman alanıdır. Bunun artırılması için en büyük sorun potansiyel alanlarının bulunmamasıdır. Tespit edilse dahi vatandaşlarla problem çıkması ve özelikle de mera niteliğini kaybetmiş arazilerin vasıf değişikliği ile tahsislerin uzun dönem alması nedeni ile sıkıntı yaşanıyor. Şanlıurfa’nın ormanlık alanı uluslararası standartlara uygun değil.

Ormanın Maddi faydaları

Ormanların yapacak, yakacak ve tali ürünlerle sağladığı değerlerdir. Ormanın ilk bakıştaki faydası, ürünlerin çeşitli iş ve sanayi kollarında hammadde olarak kullanılması veya tüketimi şeklinde göze çarpmaktadır. İnşaatta, kimya ve diğer sanayi kuruluşlarında, madencilik, ulaştırma, bayındırlık gibi ekonomik faaliyetlerde odun hammaddesinin kullanış yerleri gün geçtikçe artmaktadır. Odun hammaddesinin bu derece önem kazanmasının sebebi, sahip olduğu teknolojik vasıflarından ve devamlı üreyebilen; iyi bakıldığı taktirde tükenmez bir kaynağı olmasından ileri gelmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ve elektrik enerjisi, petrol, maden kömürü gibi çeşitli enerji maddelerinin bulunmuş olmasına rağmen odun, yakacak maddesi olarak önemini sürdürmektedir. Dünya odun üretiminin hemen hemen % 50'si yakacak olarak kullanılmakta ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu oran % 80'e varmaktadır.

Ormandan elde edilen tali ürünler, parfümeri, boya, ilaç, dericilik, tecrit malzemesi gibi endüstri kuruluşlarının ham maddesini meydana getirmektedir.

Türkiye'de üretilen orman tali ürünlerinin başlıcaları; reçine, sığla yağı, palamut, mazı, defneyaprağı, çamfıstığı, sumak, kestane, ıhlamur çiçeği, mahlep, meyan kökü ve keçiboynuzu vb.dir.

Ormanın Kollektif faydaları

Ormanın bu yöndeki hizmetleri, maddi faydaları ile ölçülemeyecek kadar fazladır. Bulundukları yerin iklimini, kara iklim tipinden ılıman iklim tipine yöneltirler. Bu sayede don, kuraklık, aşırı sıcaklık, fırtına gibi zararları önlemek ve azaltmak suretiyle faydalı olurlar. Ormanın etkisi altında kalan sahaların nisbi rutubeti fazla olduğu gibi, akarsu ve kaynakların verimi, düzenli ve devamlıdır.

Ormanların tarımı, hayvancılığı, bayındırlık tesislerini koruması; karada ve deniz kıyılarında kumulların teşekkülüne engel olması; bataklıkları kurutmak, havaya safoksijen vermek, gürültüyü ve hava kirliliğini önlemek suretiyle insan. Sağlığına yardım etmesi; çeşitli av hayvanlarını barındırıp beslemekle yurdun tabii varlığını ve güzelliğini zenginleştirmesi gibi hususlar kollektif hizmetlerinin başlıcalarını teşkil eder.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Kamyona Çarpan Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Kamyona Çarpan Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Akçakale Belediye Başkanından Saldırı Açıklaması
Akçakale Belediye Başkanından Saldırı Açıklaması