Şair Abdi İlgili Tüm Bilgiler

urfalı şair abdi şair abdi kimdir şair abdi hüsnün senin ey dilber şair abdi ilkokulu eyyübiye şair abdi ortaokulu

Şair Abdi İlgili Tüm Bilgiler

urfalı şair abdi şair abdi kimdir şair abdi hüsnün senin ey dilber şair abdi ilkokulu eyyübiye şair abdi ortaokulu

Şair Abdi İlgili Tüm Bilgiler
15 Temmuz 2019 - 22:52

urfalı şair abdi , şair abdi kimdir, şair abdi hüsnün senin ey dilber, şair abdi ilkokulu , eyyübiye şair abdi ortaokulu işte tüm bu soruların cevabı haberimizde bulabilirsiniz.

Şair Abdi Kimdir ? 

Şair Abdi Asıl adı Seyyid Mustafa olan şair 1857 yılında Urfa'da doğmuştur. Babası Hacı Abdizade Emin Efendi'dir. İlk eğitimini mahalle mektebinde yapmış ve 1870 yılında Dabakhane Medresesi'ne devam etmiştir. 1872 yılında Rüşdiye'ye kaydolmuş ve burayı bitirdikten sonra memuriyet hayatına atılmıştır. İlk görevi Urfa Tahrirat Kalemi Kâtipliği’dir.

Şiir yazmaya bu görevde iken başlamıştır. Sırasıyla aynı dairede Müsevvidlik (Proje görevlisi), Hakkari Tahrirat Müdürlüğü, Harran Tahrirat Müdür Vekilliği, Maraş idare Meclisi Başkatipliği görevlerinde bulunmuş ve 1911 yılında emekliye ayrılmıştır.

1911 yılında Üsteğmen olan oğlunun bir manevrada şehit olması üzerine geçirdiği üzüntüden dolayı şair felç olmuştur. 1887 yılında Hacc'a giden Abdi, gördüğü tedaviye rağmen hayatının sonuna kadar şifa bulamamıştır. 1941 yılında vefat etmiş olup, mezarı Şanlıurfa Harrankapı Mezarlığındadır.

Urfalı Şair Abdi

Şiirleri adet olarak şu şekilde tasnif edilebilir: 27 kaside,4 murabba, 2 mesnevi, 1 60 gazel olmak üzere toplam 193 adettir.

Kaynak: B.Aipay. 1986. Şanlıurfa Şairleri (ed.A. Saraç), Şanlıurfa, cilt 1, s. 9; M.E. Ertan. 1997. Urfalı Şair Abdi. urfa haber, s. 1 3-1 5.

Şair Abdi İlkokulu

Şanlıurfa Eyyübiye Eyyüp Peygamber Cadddesi Numara 138 adresinde bulunmaktadır.iletişim olarak Telefon Numarası 0414-2151955

Şair Abdi Ortaokulu Şair Abdi Hüsnün Senin Ey Dilber

Hüsnün senin ey dilber nâdide kamer mi

Hûri misin ey âfet-i can yoksa beşer mi

Gör nâlelerim halime rahmeyle civânım

Gözyaşı mı didemden akan hun-ı ciğer mi

Nergis mi acep didelerin gül mü yanağın

peymâne-i kudret mi lebin şirr ü şeker mi

Gördükçe seni tazelenir sanki hayatım

Sensiz bana bu cân ü cihan zerre değer mi

Gülzâr-ı cemâlinde senin ey şûh dil-ârâ

ABDİ mi öten mürğ-i nevâ sâz-ı seher mi

mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

1. Ey dilber senin güzelliğin görülmemiş bir ay mıdır, ey can yakan güzel, huri misin, yoksa insan mısın?

2. Genç (sevgilim) iniltilerimi gör ve halime acı, gözlerimden akan gözyaşı mıdır, ciğerimin kam mıdır?

3. Gözlerin nergis, yanağın gül müdür? Dudağın kudret kadehi midir, süt müdür, şeker midir?

4. Seni gördükçe sanki hayatım tazelenir, bu cihanın ve bu canımın sen olmadıkça bir zerre değeri var mıdır?

5. Ey gönül süsleyen işveli güzel, senin güzellik bahçende öten ABDİ midir, nağme söyleyen bülbül müdür, seherde çalınan saz mıdır?

YORUMLAR

  • 0 Yorum