casino siteleri

Şanlıurfa'da Tabipler seçime gidiyor.

Şanlıurfa Tabip Odası 24 Nisan 2022 günü,09.00-17.00 saatlerinde yapılacak seçimlerinde Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Şık başkanlığındaki “Önce Hekim Platformu” nun “Önce Hekim Demeye Geliyoruz” ve “Birlikte Başaracağız”  sloganları “sorun olan değil sorunları çözen bir meslek odası” oluşturmak amacıyla Şanlıurfa il genelindeki tüm hekimlerin desteğini almayı amaçlıyor.

Şanlıurfa'da Tabipler seçime gidiyor.

Şanlıurfa Tabip Odası 24 Nisan 2022 günü,09.00-17.00 saatlerinde yapılacak seçimlerinde Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Şık başkanlığındaki “Önce Hekim Platformu” nun “Önce Hekim Demeye Geliyoruz” ve “Birlikte Başaracağız”  sloganları “sorun olan değil sorunları çözen bir meslek odası” oluşturmak amacıyla Şanlıurfa il genelindeki tüm hekimlerin desteğini almayı amaçlıyor.

Şanlıurfa'da Tabipler seçime gidiyor.
14 Nisan 2022 - 15:06

             Şanlıurfa Tabip Odasının Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde Hamidiye Mahallesi Emniyet Caddesi Halil Çiftçi Apt. 17/2 Haliliye/Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Tabip Odası Dr.İlhan DİKEN Eğitim salonunda gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamazsa ikinci toplantı Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın; 23-24 NİSAN 2022 tarihinde  Paşabağı Mahallesi 775.Sokak 21 D, Haliliye/Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Barosu Tahir Elçi Konferans salonunda yapılacak.

            Birinci gün; 23 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 10.00’da Açılış, Başkanlık Divanı’nın seçimi, Gündemin okunması ve ek gündem önerileri, Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun, Mali Raporun ve Denetleme Kurulu Raporunun okunması, Okunan Raporlar üzerinde görüşmeler ve Yönetim Kurulunun, bilançonun tetkik ve kabulü ile ibra edilmesi, Tahmini bütçenin görüşülmesi, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Büyük Kongre Delegeleri ve Denetleme Kurulu adaylarının belirlenmesi ve  Dilek temenniler ve kapanış şeklinde gerçekleştirilecek.

         Şanlıurfa Tabip Odasının seçimleri ise genel kurul toplantısı 24 Nisan 2022 Pazar günü( ikinci gün),  09.00-17.00 saatleri arasında Şanlıurfa Barosu toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

            ÖNCE HEKİM DEMEYE GELİYORLAR.
            Önce Hekim Platformunca Şanlıurfa Gazetesine yapılan açıklamada ; “Önce Hekim Demeye Geliyoruz” ve “Birlikte Başaracağız”  sloganları “sorun olan değil sorunları çözen bir meslek odası” oluşturmak amacıyla Şanlıurfa il genelindeki tüm hekimlerin desteğini almayı amaçlıyoruz.”Önce Hekim“ parolasıyla çıktığımız bu yolda , başta hekimlerin kaybolan mesleki saygınlığı ve özlük haklarını meslek odamız ile yeniden kazanmak adına yönetim olarak adımlar atacağız. Yönetimimizin hekim merkezli ,liyakatli ,adil bir anlayış ve apolitik bir tavır ile bu görevi başaracağına inancımız da tamdır. Şanlıurfa tabip odasının yeni bir yönetime ihtiyacı olduğuna inandığımız için seçimlerde aday olduk. Bu göreve talip olduğumuzu, “sorun olan değil sorunları çözen bir meslek odası” oluşturmak amacında olduğumuzu sizlerin aracılığıyla belirtirken;tüm meslektaşlarımızın da desteğini  istiyoruz. Dediler.

        SİVEREK DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. HASAN ŞIK BAŞKANLIĞINDAKİ "ÖNCE HEKİM PLATFORMU"NUN YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU, ONUR KURULU VE TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ KONGRE DELEGE ADAYLARI ;

           Yönetim Kurulu Adayları ; .Hasan Şık, .Atakan Kırteke, Dr.Mustafa Çetin, Dr.Gülben Saraçoğlu, Dr.Orhan Kılıç, Dr.Abdulkadir Aktürk ve Dr.Ahmet Yeşildağ’dan oluştu.

           Denetleme Kurulu adayları ise Dr.Bilal Yıldız,Dr.İbrahim Akkuş ve Dr.Erdem Doğan’den oluşuyor.
           Onur Kurulu adayları ise Dr.Mahmut Subaşı, Dr.Mehmet Ali Eren, Dr.Abdurrahim Çekin, Dr.İsa Çıkay ve Dr.Bahattin Çelik’den oluştu.

            Türk Tabipler Birliği Kongre Deleğesi Adayları ; Dr.Bedri Caner Kaya, Dr.Ali Palice, Dr.Halil Baysal, Dr.Hikmet Şeyhanlıgil, Dr.Mehmet Sabri Şeker, Dr.Selim Bozay ve Dr.Salih Can’dan oluştu.

            HEKİMLERİN KAMUOYUNA YANSIYAN SORUNLARDAN BAZILARI ;
            Doktorlar pek çok anlamda meslek yaşamları boyunca birçok sorun ve zorlukla karşı karşıya kalmakta, Özelikle günümüzde çok sık duyulan en ciddi sorunlardan bir tanesi hasta yakınlarından şiddet görüyor olmalarıdır.
           Emekliliğe yansıyacak maaş artışı,
          Döner sermaye gelirlerinin adaletli bir şekilde verilmesi,
          Nöbet ücretlerinin tutulan saate göre ödenmesi,
          Nöbet sonrası dinlenme izni verilmesi,
         Günde belli bir limitte hasta bakmak ve hastalara yeterli vakit ayırabilmek,   
          Performans sisteminin her hastane için sabit olması, ameliyat ya da klinik puanlarının birbirleriyle kıyaslanmaması,
          Mecburi hizmette olan doktorlar için:  Hekim evi olmaması nedeni ile Konaklama sorunu, Tıbbi araç gereç ve eğitimli personel sorunu, Eş durumu tayinleri, 
         Adaletsiz atamaların durdurulması (özellikle büyük şehirlere yapılan mecburi hizmet atamaları) ve Doğuya giden doktorların (özellikle 5.ve 6.bölgeye) maaş ve döner sermaye gelirlerinin iyileştirilmesi

YORUMLAR

  • 0 Yorum