Urfa'da İnsansız hava araçları satışları kontrol altına alınıyor

Şanlıurfa Valiliğince Şanlıurfa İl Sınırları İçerisinde İnsansız Hava Aracı (İha) Yedek Parçalarının Satın Alınması Temin Edilmesinin Denetlenmesi ve Bu Denetlemeye Uymayanlara İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar alındı.

Urfa'da İnsansız hava araçları satışları kontrol altına alınıyor

Şanlıurfa Valiliğince Şanlıurfa İl Sınırları İçerisinde İnsansız Hava Aracı (İha) Yedek Parçalarının Satın Alınması Temin Edilmesinin Denetlenmesi ve Bu Denetlemeye Uymayanlara İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar alındı.

Urfa'da İnsansız hava araçları satışları kontrol altına alınıyor
30 Ocak 2019 - 19:24

Şanlıurfa Valiliğince Şanlıurfa İl Sınırları İçerisinde Hobi Malzemesi Satan Şahısların Firmaların İnsansız Hava Aracı (İha) Yedek Parçalarının Satın Alınması,Temin Edilmesinin Denetlenmesi Ve Bu Denetlemeye Uymayanlara İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar alındı.
 

Gelişen teknoloji ile birlikte, sivil İnsansız Hava Araçlarının   kamera harici yük taşıyabilme kapasitelerinin arttırıldığı bilindiğinden, küresel ölçekte bir tehdit haline gelen terörizme karşı önemli roller üstlenmekle birlikte, son zamanlarda terör örgütlerince keşif, gözetleme ve saldırı amaçlı kullanılması ihtimallerine binaen bu tür hava araçlarının satın alınmasının, temin edilmesinin ve kullanılmasının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesini sağlamak amacıyla Şanlıurfa Valiliğince karar alındı.

Şanlıurfa ili sınırları içerisinde Spor ve eğlence amacıyla kullanılan model uçaklar da dahil olmak üzere, içinde insan olmadan motor gücü ile uçuş yapabilen ve bir kontrol bağlantısı ile pilot tarafından kontrol edilen veya otonom operasyonu pilot tarafından planlanarak takip edilen hava aracı olan kısa adı İHA olan İnsansız Hava Araçları yedek parçalarını satan, satın alan, temin eden gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren Şanlıurfa Valiliği kararı yürürlüğe girdi.

Buna göre; Şanlıurfa Valiliğinin aldığı karara göre; Teröristle mücadele harekatının yoğunlukla sürdürüldüğü il ve ilçelerde hobi malzemesi satan şahısların veya firmaların İHA yedek parçaları açısından denetlenmesi hususunda gereken tedbirlerin alınması amaçlanan karara göre kısa adı İHA olan İnsansız Hava Aracı yedek parçalarını satan şahısların veya firmaların, yedek parça talep eden şahısların ön müracaatı alındıktan sonra, kolluk kuvvetlerine bilgi verip kolluk tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde satış yapan şahıslara / firmalara verilecek olumlu cevap doğrultusunda alıcı şahsa satış yapılabilecektir. İnsansız Hava Aracı yedek parçalarını satan şahısların veya firmaların, yedek parça talep eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliğinin bir suret fotokopisi alındıktan sonra ikamet adreslerini ibraz etmeleri halinde İHA yedek parça satışı yapılabilecektir. İnsansız Hava Aracı  yedek parçalarını satan şahısların veya firmaların, yedek parça talep eden Yabancı uyruklu şahısların vize/ikamet izin belgesi bulunanlara pasaportunun bir suret fotokopilerini ibraz etmeleri, pasaportu bulunmayan yabancı uyruklu şahısların ‘Geçici Koruma Kimlik Belgesi’ nin bir suret fotokopisini ve ikamet adresleri ibraz etmeleri halinde İHA yedek parça satışı yapılabilecektir. İnsansız Hava Aracı yedek parçalarını satan şahısların veya  firmaların yedek parça talep eden şahıslardan ibrazı istenen belgelerle birlikte hangi yedek parçanın kaç adet satışının yapıldığı ve tarihini not aldıktan sonra bu belgeler satış yapan şahısların / firmaların bu konuya ait tutacağı dosyada muhafaza edilecek,  denetimler esnasında denetimi yapan kolluk görevlilerine gösterilecektir. Ayrıca ilgili kolluk ve güvenlik biriminin talebi üzerine talep edilen birime teslim edilecektir.

Karara riayet etmeyenler ise ilgili maddede belirtilen İnsansız Hava Aracı yedek parçalarını satan şahısların ve firmaların fiilleri ayrı bir suç oluşturmuyor ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. Maddesi delaleti ile 5236 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacağı belirtildi. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum