Şanlıurfa Hartavi Aşireti Hartavi Aşireti Seceresi

Şanlıurfa tarım alanında ve Urfa'nın kurtuluşunda mücade eden hartavi aşireti nin

Şanlıurfa Hartavi Aşireti Hartavi Aşireti Seceresi

Şanlıurfa tarım alanında ve Urfa'nın kurtuluşunda mücade eden hartavi aşireti nin

Şanlıurfa Hartavi Aşireti Hartavi Aşireti Seceresi
05 Eylül 2019 - 15:35

Hartavizade Hafız Muhammed Selim Türbesi - Şanlıurfa Hartavizade Hafız Muhammed Selim Türbesi Dabakhane Camisi’nin batı kapısı bitişiğindedir. Şeyh Muhammed Selim Efendi 1785 yılında Urfa'da doğmuştur. Tasavvuf dünyasının büyüklerinden 1826’da vefat eden Nakşibendi Şeyhi Mevlana Halid-i Bağdadî Hazretlerinin mürididir. Muhammed Selim Efendi, şeyhi ölünce Urfa'da Halid Bağdadî'nin halifeliğini devam ettirmiştir. Muhammed Selim 1860 da Urfa’da vefat edince Mevlid-i Halil Kabristanı’na defnedilir. 1874'te yol çalışmaları nedeniyle Şeyhin kabri Dabakhane Camii’ndeki bugünkü yerine nakledilir. Türbe, Hafız Muhammed Selim Efendi’nin oğlu Ferideddin tarafından 1880’de yaptırılmıştır. Urfa salnamesi de Hartavi Hafız Muhammed Selim Efendi’nin Türkçe, Farsça ve Arapça şiirler söylemiş büyük bir âlim ve şeyh olduğunu kaydetmektedir.
 
Kaynak: "Kültür ve İnançlar Diyarı Şanlıurfa" Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları Şehir Kitaplığı Dizisi:26,

Hartavi Aşireti Seceresi

1-Şeyh Selahaddin Efendi Konyevi (Konya’da Cebel Burnunda Metfun)

2-İbni Esseyyid Şeyh Muhammed Bahaeddin Efendi Konyevi (Konya’da Metfun)

3- İbni Esseyyid Selahaddin Efendi Konyevi (Konya’da Batıktaş Camiinde Metfun)

4-İbni Esseyyid Muhammed Mehdi Efendi Konyevi (Konya’da Metfun)


5-İbni Esseyyid Şeyh Hacı Yusuf Efendi Konyevi (Konya’da Metfun)

6-İbni Esseyyid Muhammed Davut Efendi Konyevi (Önük “AMİK”te Metfun) Kırıkhan Civarı

7-İbni Esseyyid Hüseyin Efendi Konyevi (Konya’da Metfun)

8-İbni Esseyyid Muhammed Habip Efendi Konyavi (Urfa’da Camii Kebir’de Metfun)

9-İbni Esseyyid Hoca Ebubekir Efendi (Urfa’da Metfun)

10-İbni Esseyyid Hacı Ali Efendi (Urfa’da Eytam Bedeninde Metfun)

11-İbni Esseyyid Ahmet Efendi (Beyrut’ta Metfun)

12-İbni Esseyyid Bedrettin Bedevi Efendi (Önük’te Metfun)

13-İbni Esseyyid Hacı Mahmut Efendi (Urfa’da Eytam Bedeninde Metfun)

14-İbni Esseyyid Muhammed Selim Efendi (Beyrut’ta Metfun)

15-İbni Esseyyid Muhammed Lut Efendi (Beyrut’ta Metfun)

16-İbni Esseyyid Hüseyin Çelebi Efendi (Urfa’da Bediüzzaman Civarında Metfun)
NOT: Bu Hüseyin Çelebi Efendiden bir kol Abdurrahmani Azerbeycani Hz.ne ayrılır.

17-İbni Esseyyid Güzel İbrahim Ağa (Urfa’da Camii Kebir’de Metfun)

18-İbni Esseyyid Şeyh Mustafa Efendi (Urfa’da Eytam Bedeninde Metfun)

19-İbni Esseyyid Hacı Kenan Ağa (Urfa’da Camii Kebir’de Metfun)

20-İbni Esseyyid Hacı İbrahim Ağa (Urfa’da Camii Kebir’de Metfun)

21-İbni Esseyyid Muhammed Selim Ağa (HARTAVİ) (Urfa’da Camii Kebir’de Metfun)

22-İbni Esseyid İbrahim Ağa (Urfa’da Camii Kebir’de Metfun) Bu dört kola ayrılır.

BİRİNCİ KOL: 23-İbni Esseyid Hacı Hüseyin Efendi (Birecik’te Tekke’de Metfun)

24- İbni Esseyid Şeyh Hafız Muhammed Selim Efendi Rehavi (Urfa’da Dabakhane Camiinde Metfun
Şeyh Efendinin Oğulları : 1-Mazhar Beg (İstanbul Karacaahmet Mezarlığında Metfun) Maltepe ve Bağdat Kadılıklarında bulunmuş-Anadolu ve Rumeli Beylerbeyi olmuş, Kadıasker (Kazasker) ünvanına haiz, o devrin adliye işlerini görürmüş.

İKİNCİ KOL:
23- İbni (oğlu) Kör Yusuf
24- İbni (oğlu) M.Emin Ağa
25- İbni (oğlu) Davud Ağa –Oğulları:Emin Ağa-Abdurrahman Ağa

Emin Ağanın Oğulları:
1- Cindi Ağa
2- M.Güli Ağa
3- Abdi Durap Ağa
4- Mustafa
5- Şeyği Emin
6- M.Ali Ağa
7- Mustafa Emin

ÜÇÜNCÜ KOL:
23- İbni (oğlu) Hacı Kenan Ağa
24- İbni (oğlu) Molla Yusuf
25- İbni (oğlu) Abdülkadir Ağa
26- İbni (oğlu) Ahmet Hartavi

DÖRDÜNCÜ KOL:
23- İbni (oğlu) Hacı Mustafa Efendi
24- İbni (oğlu) M.Salih
25- İbni (oğlu) Ş.Müslüm
26- İbni (oğlu) Abdülkadir ve Salih Efendi
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum